V/v Buổi Phổ biến nội dung LVTN HK 211

Về việc tổ chức buổi Phổ biến nội dung Luận văn tốt nghiệp – HK 211 – Hình thức  online như sau:

– Ngày: 17/12/ 2021 – Thứ Sáu

– Địa điểm: google meet như sau

– Khung giờ: 

  • Đại học chính quy đại trà14g00 – 15g00
  • Đại học chính quy chất lượng cao: 15g00 – 16g00

– Giảng viên tham dự: TS. Đường võ hùng

Trân trọng ./.