Thống kê Bài báo / NCKH

Thống kê Bài báo/Tạp chí

Danh sách các bài báo Khoa QLCN 2022

Tạp chí khoa học quốc tế  Nguyen Thi Duc Nguyen*, Nguyen Hoang Phat, Nguyen Thi Hoang Mai, Huynh Thi Phuong Lan; Can supply chain collaboration improve firm performance? Experiences on leather and footwear companies in Vietnam; ISSN: 1979-3561. EISSN: 2579-9363; 2022; Operations and Supply Chain Management: An International Journal (OSCM) (http://journal.oscm-forum.org/); 15(4) Quoc Trung Pham,...
Read More

Danh sách các bài báo Khoa QLCN 2021

Tạp chí khoa học quốc tế  Phạm Quốc Trung, Phạm Đình Khang; The success of e-commerce startups: an empirical study in Vietnam; 2318-9975; 2021; International Journal of Innovation; 9 (3) Hang Le Cam Phuong, Vo Anh Tung; Factors Affecting Spontaneous Buying Behavior of Consumers at Bach Hoa Xanh System in Ho Chi Minh City; 2237-0722;...
Read More

Danh sách các bài báo Khoa QLCN 2020

Tạp chí khoa học quốc tế  Tuan Manh Nguyen; Social resources and value creation: a consumer perspective; 1460-6720; ESCI; 2020; International Journal of Services and Technology Management; 26(5) Thong Tien Nguyen* and Hien Thu Nguyen; State Ownership and Firm Performance in Vietnam: The Role of State-owned Holding Company; 1985-4064; 2020; Asian Journal of Business and...
Read More

Thống kê Công trình nghiên cứu khoa học

Đề tài nghiên cứu khoa học Khoa QLCN 2017

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC/ SỞ – TP SttMã số đề tàiĐề tàiThành viên tham giaCấp1502.02-2016.19Bất ổn về Chính sách của Chính phủ, Lưu giữ Tiền mặt của Doanh nghiệp và Giá trị của TiềnTS. Nguyễn Thu HiềnNhà nước – nghiên cứu cơ bản CẤP ĐHQG LOẠI B, C SttMã số đề tàiĐề...
Read More