Thông báo dự tuyển học bổng của Tập đoàn NovaGroup năm 2022

1. Số suất và mức học bổng: 48 suất, giá trị 5.000.000 đồng/suất

2. Đối tượng xét cấp học bổng:

  • Sinh viên hệ đại học chính quy, văn bằng 1 đang học tập tại trường;
  • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ nghèo/ hộ cận nghèo/ các trường hợp khó khăn khác);
  • Điểm trung bình cả 2 học kỳ của năm học 2021-2022 đều từ 7.5 trở lên (đối với thang điểm hệ 10);
  • Sinh viên chưa nhận học bổng tài trợ nào trong năm 2022.

3. Hồ sơ học bổng:

  • Đơn xin cấp học bổng (viết tay hoặc đánh máy, tối đa 02 mặt của 01 tờ A4), trong đó giới thiệu chi tiết về bản thân, hoàn cảnh gia đình, mục tiêu nghề nghiệp, lý do xin học bổng,…;
  • Bảng điểm năm học 2021-2022 (tính đến hiện tại, SV có thể sử dụng bản chụp màn hình bảng điểm trên MyBK).
  • Bản photo giấy chứng nhận hộ nghèo/ hộ cận nghèo hoặc các minh chứng tình trạng khó khăn của gia đình;
  • Bản photo các giấy khen, giấy chứng nhận về các thành tích đạt được (từ đại học nếu có);

4. Các thức nộp hồ sơ:

SV đăng ký học bổng online và gửi hồ sơ (bản scan) theo đường link sau: https://forms.gle/LXJb8ZqevPoQ33sy9 trước 15 giờ ngày 08/09/2022 (thứ Năm)

P.CTCT-SV