Thông báo DS phân công Giảng viên hướng dẫn môn Luận văn tốt nghiệp Học kỳ 213

Thân gửi các em sinh viên,

VPK QLCN thân gửi các em danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn môn Luận văn tốt nghiệp Học kỳ 213.

Các em lưu ý chủ động liên hệ GVHD và thực hiện theo lịch Khoa đã công bố tại Website: >>LINK<<

Các mộc thời gian quan trong như sau:

  • 17/05/2022: Sinh viên bắt đầu làm Đề cương
  • 25/05/2022: Sinh viên nộp Đề cương tại Bộ môn trước 10g00
  • 29/08/2022: Sinh viên nộp luận văn tại Bộ môn
  • 12/09/2022: Sinh viên bảo vệ Luận văn theo lịch Bộ môn

Chúc các em học tốt

Trân trọng ./.