Thông báo đăng ký làm giấy giới thiệu Thực tập tốt nghiệp HK2/2021-2022

Sinh viên đăng ký làm Giấy giới thiệu đi thực tập tốt nghiệp trong HK2/2021-2022  

LƯU Ý:
– Thời gian thực tập: 07/3/2022 – 29/4/2022

Link đăng ký>>LINK<<