Seminar “Performance management in theory and practice”

Chân thành cảm ơn Dr. Anne Cox, giảng viên trường ĐH Wollongong (Australia) và Ms. Nguyễn Thị Xuân Hương, GĐ nhân sự công ty AkzoNobel Vietnam, Phó chủ tịch VNHR đã giành 1 buổi chiều chia sẻ cùng gia đình SIM: “Performance management in theory and practice”!

Những kiến thức và kinh nghiệm này vô cùng quý báu không chỉ đối với sinh viên học quản lý nhân sự, những người làm nghề nhân sự mà còn rất hữu ích với tất cả nhà quản lý. Đánh giá thành tích của nhân viên không phải chỉ để  khen thưởng mà còn giúp động viên, gắn kết, duy trì và phát triển họ tốt hơn, giúp công tác quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn.

Hơn 120 người trong khán phòng chiều nay rất tiếc khi không còn thời gian để được nghe, được thảo luận nhiều hơn. Hy vọng sinh viên Quản lý Công nghiệp còn nhiều cơ hội để được học từ 2 chị!

Một số hình ảnh từ buổi chia sẻ.