btuuyen@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
Phòng 106B10

ThS. Bành Thị Uyên Uyên

Giảng viên
  • Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, ..................(Mỹ), 2013

Hướng nghiên cứu

  • xxx
  • xxx

Bài báo tạp chí/hội nghị quốc tế

  • xxx
  • xxx
  • xxx

Bài báo tạp chí/hội nghị trong nước

  • xxx
  • xxx
  • xxx

Các môn học tham gia giảng dạy

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Giảng viên : Bành Thị Uyên Uyên, Huỳnh Bảo Tuân, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Bành Thị Uyên Uyên, Huỳnh Bảo Tuân, Lê Hữu Thanh Tùng, Nguyễn Thùy Trang, Trần Thị Tuyết