Ngày hội Kỹ thuật – Quản lý – Sự kiện thường niên của khoa Quản Lý Công Nghiệp

NGÀY HỘI KỸ THUẬT – QUẢN LÝ 2022

Là sự kiện thường niên của khoa Quản Lý Công Nghiệp nhằm tạo điều kiện giúp sinh viên của Khoa có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với các cựu sinh viên cũng như những nhà quản lý đến từ các doanh nghiệp

Nhận thấy những giá trị thiết thực mà chương trình mang lại, Khoa Quản Lý Công Nghiệp dự kiến tổ chức Ngày Hội Kỹ Thuật – Quản Lý vào ngày 26/02/2022, năm học (2021 – 2022).

Sự kiện này đóng vai trò là cầu nối giữa các bạn sinh viên và doanh nghiệp. Thông qua hoạt động chia sẻ đến từ các doanh nghiệp và các cựu sinh viên đang làm việc tại nhiều lĩnh vực khác nhau, các bạn sinh viên có cơ hội trau dồi những kiến thức đa dạng về nghề nghiệp. Từ đó giúp cho các bạn sinh viên (đặc biệt là sinh viên năm nhất) hiểu hơn về cơ hội nghề nghiệp của ngành mình đang học và có những chuẩn bị tốt về kiến thức, kỹ năng trong quá trình học tập tại Khoa.