MIS – Management information system

SYSTEM APPLICATION PROGRAMMING – SAP

SAP | Phần mềm quản lý, tối ưu và đổi mới hàng đầu cho Doanh nghiệp đến từ Đức 🇩🇪

(English version below)

———

🤖 SAP là gì?

SAP được viết tắt từ cụm từ System Application Programming, là phần mềm hoạch định doanh nghiệp nổi tiếng của Đức giúp hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu các nghiệp vụ quan trọng như quản lý khách hàng, quản lý tài chính, quản lý chuỗi cung ứng…

Phát triển các kỹ năng SAP có thể giúp bạn chuẩn bị cho vị trí tiếp theo tại một công ty sử dụng phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Hiểu cách sử dụng SAP trong ngành của bạn có thể giúp bạn có được một công việc mới hoặc được thăng chức lên vai trò lãnh đạo.

🚢Lợi ích đem lại cho Doanh nghiệp

Để dễ hình dung về tính năng vượt trội của SAP, chúng ta cùng tìm hiểu về việc tinh giản quản lý dự án trong ngành xây dựng nhờ ứng dụng của SAP HANA.

Đối với doanh nghiệp có tới 100 dự án đang chạy song song, có thể mất hơn 200 tuần công mỗi tháng để nhận được thông tin tổng quan về trạng thái danh mục đầu tư. Bên cạnh đó ngành xây dựng coi trọng việc quản lý thời gian vì sự chậm trễ có thể có tác động tiêu cực đến các hoạt động hạ nguồn và gây thiệt hại không chỉ về tiền bạc.

Các công ty đã sử dụng SAP HANA làm giải pháp quản lý dự án thống nhất để có được thông tin tổng quan và tóm tắt về trạng thái dự án nhanh hơn, giảm đáng kể lượng thời gian dành cho các hoạt động quản lý dự án như quản lý nhà cung cấp và các bên liên quan, thu thập và xử lý dữ liệu, báo cáo và quản lý thông tin trong khi vẫn đảm bảo tính minh bạch và bảo mật.

💭Thành tựu

Một trong những dự án xây dựng lớn nhất, Louvre Abu Dhabi, đã được công nhận là được hưởng lợi từ phần mềm quản lý dự án của SAP HANA. Đối với dự án này, với SAP HANA, thời gian thu thập dữ liệu đã giảm từ 7 ngày xuống còn 1 ngày đồng thời tăng độ phức tạp và mức độ chi tiết lên 50 lần.

———

🤖 What is SAP?

SAP, short for System Application Programming, is a famous German business planning software that helps businesses optimize important operations such as customer management, financial management, and supply chain management.…

Developing SAP skills can help prepare you for your next position at a company that uses enterprise resource planning software in its business operations. Understanding how to use SAP in your industry can help you get a new job or earn a promotion to a leadership role.

🚢Benefits for Businesses

To easily imagine the outstanding features of SAP, let’s learn about streamlining project management in the construction industry thanks to the application of SAP HANA.

It can take up to 200 man-weeks per month to receive an overview of the portfolio status for enterprises with 100 parallelly running projects. Moreover, the construction industry places a high value on time management, as delays can have a negative impact on downstream activities and cost more than just money.

The organization utilized SAP HANA as a unified project management solution to obtain project status overviews and summaries more quickly. This resulted in a significant reduction in the amount of time spent on project management activities such as vendor and stakeholder management, data collection and processing, reporting, and information management while ensuring transparency and confidentiality.

💭Accomplishment

One of the largest construction projects, Louvre Abu Dhabi, was recognized to benefit from SAP HANA’s project management software. For this project, with SAP HANA, the time to collect data was reduced from 7 days down to 1 day while increasing the complexity and level of details 50 times.

#SAP#SystemApplicationProgramming#MIS

#YoungManagerClub#YMC

#BKU#QLCN

May be a graphic of magazine, poster and text that says 'BK LN LCN YOUNG MANAGER CLUB What is SAP P WELCOME To System Application Programming #Digital Transformation #O&SCM @YoungManagerClub'