Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý

Nguyễn Mạnh Tuân

Phó giáo sư | Giảng viên

Phạm Quốc Trung

Chủ nhiệm bộ môn | Trưởng PTN. Mô phỏng | Tiến sĩ | Phó giáo sư

Trương Minh Chương

Phó Khoa | Tiến sĩ | Giảng viên

Nguyễn Vũ Quang

Phó khoa | Tiến sĩ | Giảng viên chính

Hà Văn Hiệp

Thạc Sĩ | Giảng viên

Võ Thị Ngọc Trân

Thạc sĩ | Giảng viên

Nguyễn Ngọc Bình Phương

Thạc sĩ | Giảng viên

Huỳnh Bảo Tuân

Thạc sĩ | Giảng viên

Trần Thị Tuyết

Thạc sĩ | Giảng viên

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khoa Quản lý Công nghiệp

Nhà B10, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP HCM

(84-28) 38650 460
kqlcn@hcmut.edu.vn

Thứ hai – Thứ sáu 8:00 – 17:00

Mạng xã hội

CÁC SỰ KIỆN TẠI KHOA
QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
Bạn muốn tham dự các sự kiện do khoa Quản lý Công nghiệp tổ chức?

XEM NGAY!