LỊCH THỰC TẬP NHẬN THỨC HK2/2023-2024 ĐẠI HỌC KHÓA K2022

Thời gianCông việcGhi chú
Trong tuần đầu HK 232Phổ biến nội dung TTNT (Thời gian, địa điểm: TB sau)Thầy Thanh (CNMH) và các GVHD
25/12/202329/12/2023  BM Phân công GVHD  03/01/2024: BM gửi kết quả phân công về Khoa để đăng website
08/01/202403/03/2024GVHD lập nhóm và trao đổi với SV GVHD và SV liên hệ Doanh nghiệp tham quan6 tuần chuẩn bị
19/02/202425/02/2024GVHD và SV cập nhật thông tin DN, xin QĐ từ nhà trườngDự kiến 04/03/2024: GVHD và SV nhận QĐ
04/03/202407/04/2024Tham quan doanh nghiệp5 tuần tham quan
08/04/2024Hoàn thành Nộp báo cáo tại BMNộp cho GVHD
08/04/202422/04/2024Trình bày báo cáo2 tuần

Lưu ý:

  • GVHD cùng SV phối hợp lên kế hoạch chọn DN tham quan, tìm kiếm và lựa chọn DN phù hợp về nội dung cũng như sự hợp tác của DN. GVHD liên hệ trao đổi trước với DN về nội dung để cho buổi tham quan thực sự hiệu quả. Nếu được nên đặt hàng một số chủ đề hay vấn đề cụ thể.
  • Tham quan 3-4 DN, trong đó nên đa dạng về loại hình kinh doanh và sở hữu từ doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty Việt Nam.
  • Sinh viên tìm hiểu về DN trước khi tham quan, đặt câu hỏi và tập trung lại gửi trước cho DN để chuẩn bị.
  • GVHD và lớp tập hợp danh sách các DN tham quan (Theo mẫu đính kèm) và gửi về VPK trước ngày 25/02/2024, để VPK xin quyết định thành lập Đoàn tham quan TTNT từ P.ĐT. Để tiết kiệm chi phí đi lại, nên phối hợp tham quan nhiều DN trong cùng một chuyến.
  • Do yêu cầu về an ninh và an toàn, mỗi lớp nên có nhóm trưởng đảm trách việc điểm danh, ghi nhận thái độ tác phong học tập. Sinh viên nào không đi tham quan bị trừ điểm tổng kết. Tham quan 3-4 công ty, nếu vắng 01 công ty trừ 20% điểm tổng kết, vắng mặt 2 công ty xem như không hoàn thành môn học.
  • Khi đi tham quan, lưu ý trang phục phù hợp trong các nhà máy cũng như các công sở, không mặc quần jeans, đi dép lê … Những sinh viên không chấp hành bị trừ điểm, nếu những lỗi nặng sẽ không hoàn thành môn học.
  • Lớp phân thành từng nhóm 3-4 sinh viên. Báo cáo theo nhóm. Điểm số mỗi cá nhân có thể khác nhau dựa trên việc thực hiện báo cáo, thái độ tham gia thực tập.
  • GVHD ghi nhận sự tích cực tham gia đặt câu hỏi trong quá trình tham quan để tính điểm cho phần báo cáo và trình bày.
  • Trong học phí của sinh viên chưa bao gồm chi phí đi lại, do đó trong quá trình tham quan, các bạn phải đóng góp thêm tiền thuê xe phát sinh. Lớp tự thu xếp xe để tham quan.

TP.HCM, ngày …. tháng …. năm 2023
KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN VŨ QUANG