Lịch thực tập nhận thức HK2/2021-2022

Lịch thực tập nhận thức HK2/2021-2022

Đại học chính quy và Chất lượng cao (K2020)

Thời gianCông việcGhi chú
30/12/2021 – 05/01/2022BCN Khoa phân công BM 
06/01/2022 – 11/01/2022BM hoàn thành phân công11/01: công bố DS GVHD
15/01/2022Phổ biến nội dung TTNT – ONLINE ĐHCQ: 08g30 CLC: 09:30Thầy Thanh (CNMH)
17/01/2022 – 11/03/2022GVHD lập nhóm và trao đổi với SV GVHD và SV liên hệ Doanh nghiệp tham quan6 tuần chuẩn bị 11/03: Nhận QĐ tại BM
14/03/2022 – 15/04/2022Tham quan doanh nghiệp5 tuần tham quan
22/04/2022Nộp báo cáoNộp cho GVHD
25/04/2022 – 06/05/2022Trình bày báo cáo2 tuần

Lưu ý:

  • GVHD cùng SV phối hợp lên kế hoạch chọn DN tham quan, tìm kiếm và lựa chọn DN phù hợp về nội dung cũng như sự hợp tác của DN. GVHD liên hệ trao đổi trước với DN về nội dung để cho buổi tham quan thực sự hiệu quả. Nếu được nên đặt hàng một số chủ đề hay vấn đề cụ thể.
  • Tham quan 3-4 DN trong đó nên đa dạng về loại hình kinh doanh và sở hữu từ doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty Việt Nam.
  • Sinh viên tìm hiểu về DN trước khi tham quan, đặt câu hỏi và tập trung lại gửi trước cho DN để chuẩn bị.
  • GVHD và lớp tập hợp danh sách các DN tham quan (theo mẫu đính kèm) và gửi về VPK trước 1 tuần, để VPK xin quyết định thành lập Đoàn tham quan TTNT từ P.ĐT. Để tiết kiệm chị phí đi lại, nên phối hợp tham quan nhiều DN trong cùng một chuyến.
  • Do yêu cầu về an ninh và an toàn, mỗi lớp nên có nhóm trưởng đảm trách việc điểm danh, ghi nhận thái độ tác phong học tập. Sinh viên nào không đi tham quan bị trừ điểm tổng kết. Tham quan 4 công ty, nếu vắng 1 công ty trừ 20% điểm tổng kết, vắng mặt 2 công ty xem như không hoàn thành môn học.
  • Khi đi tham quan, lưu ý trang phục phù hợp trong các nhà máy cũng như các công sở, không mặc quần jeans, đi dép lê… Những SV không chấp hành bị trừ điểm, nếu những lỗi nặng sẽ không hoàn thành môn học.
  • Lớp phân thành từng nhóm 3-4 SV. Báo cáo theo nhóm. Điểm số mỗi cá nhân có thể khác nhau dựa trên việc thực hiện báo cáo, thái độ tham gia thực tập.
  • GVHD ghi nhận sự tích cực tham gia đặt câu hỏi trong quá tình tham quan để tính điểm cho phần báo cáo và trình bày.
  • Trong học phí của SV chưa bao gồm chi phí đi lại, do đó trong quá trình tham quan, các bạn phải đóng góp thêm tiền thuê xe phát sinh. Lớp tự thu xếp xe để tham quan.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2021

KT.TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Đã ký

TS. NGUYỄN VŨ QUANG