Lịch thực hiện thực tập ngoài trường HK3, năm học 2023-2024 – Khóa 2021 về trước

(Thời gian 8 tuần từ 17/06/2024 đến 11/08/2024)

STTCông việcThời gianGhi chú
1SV đăng ký nguyện vọng, đơn vị thực tập tại link thông báo trên website của Khoa: >>LINKTừ 22/04/2024 tới 05/05/2024 
2BM phân công GVHD  Phân công: 20/05/2024 – 24/05/202427/05/2024: DS dán tại Bộ môn và VPK đăng website
3GVHD hướng dẫn SV lập đề cương thực tập tốt nghiệp, cập nhật đơn vị TTTN lần 1Từ 03/06/2024 tới 09/06/2024SV hoàn thành điền DN xin QĐ lần 1 vào 11g30 09/06/2024 qua email thông báo của VPK
4Chuẩn bị xin quyết định thành lập đoàn TTTN lần 1Từ 10/06/2024 – 14/06/2024Dự kiến 17/06/2024: SV nhận QĐ lần 1 tại BM
5Sinh viên chính thức đến đơn vị. Trong suốt thời gian này sinh viên thực tập tại công ty, đồng thời phải liên hệ theo lịch của GVHD/BM17/06/2024 
6SV thay đổi hoặc bổ sung đơn vị TTTN tại BM lần 2 (nếu có)Từ 24/06/2024 tới 28/06/2024SV hoàn thành điền DN xin QĐ lần 2 vào 28/06/2024 qua email thông báo của VPK
7Chuẩn bị xin quyết định thành lập đoàn TTTN lần 2Từ 01/07/2024 – 05/07/2024Dự kiến 08/07/2024: SV nhận QĐ lần 2 tại BM
8SV nhận thư cảm ơn và quà tại bô môn để gởi cho người HD tại DNTừ 15/07/2024 tới 19/07/2024Khoa phát thư cảm ơn và quà tặng về SV
9Nộp báo cáo TTTN tại BMTrước 10g00, thứ Hai ngày 12/08/2024BM lập hội đồng bảo vệ TTTN và thông báo cho SV
10Bảo vệ Thực tập tốt nghiệpTừ 12/08/2024đến 25/08/2024BM tổ chức và báo kết quả về Khoa trước 15g00, ngày 27/08/2024

TP.HCM, ngày …. tháng …. năm 2023

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN VŨ QUANG