LỊCH THỰC HIỆN THỰC TẬP NGOÀI TRƯỜNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 – 2024 [Cập nhật ngày 2.8.2023]

(Thời gian 8 tuần từ 11/09/2023 đến 05/11/2023)

STTCông việcThời gianGhi chú
1Phổ biến nội dung thực tập ngoài trường (còn gọi là: Thực tập tốt nghiệp)SV có thắc mắc, liên hệ thầy Thanh: tdthanh@hcmut.edu.vn
2Đăng ký nguyện vọng, đơn vị thực tập tại link thông báo trên website của Khoa: LINKTừ 24/07/2023 tới 06/08/2023 
3BM phân công GVHD  21/08/2023-25/08/2023Trước 16g00 25/08/2023: BM gửi DS phân công về VPK đăng Website
4GVHD hướng dẫn SV lập đề cương thực tập tốt nghiệp, cập nhật đơn vị TTTN lần 1Từ 28/08/2023 tới 06/09/2023SV hoàn thành điền DN xin QĐ lần 1 vào 11g30 06/09/2023 qua email thông báo của VPK
5Chuẩn bị xin quyết định thành lập đoàn TTTN lần 1Từ 06/09/2023 – 08/09/202308/09/2023: SV nhận QĐ lần 1 tại BM (dự kiến)
6Sinh viên chính thức đến đơn vị. Trong suốt thời gian này sinh viên thực tập tại công ty, đồng thời phải liên hệ theo lịch của GVHD/BM11/09/2023 
7SV thay đổi hoặc bổ sung đơn vị TTTN tại BM lần 2 (nếu có)Từ 11/09/2023 tới 15/09/2023SV hoàn thành điền DN xin QĐ lần 2 vào 15/09/2023 qua email thông báo của VPK
8Chuẩn bị xin quyết định thành lập đoàn TTTN lần 2Từ 18/09/2023 – 22/09/2023Dự kiến 22/09/2023: SV nhận QĐ lần 2 tại BM
9SV nhận thư cảm ơn và quà cho CBHD ngoài trường tại BMTừ 09/10/2023 tới 13/10/2023Khoa phát thư cảm ơn và quà tặng về SV
10Nộp báo cáo TTTN tại BMTrước 10g00, thứ Hai ngày 06/11/2023BM lập hội đồng bảo vệ TTTN và thông báo cho SV
11Bảo vệ Thực tập tốt nghiệpTừ 06/11/2023 đến 19/11/2023BM tổ chức và báo kết quả về Khoa trước 15g00, ngày 22/11/2023

TP.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2023

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN VŨ QUANG