Lịch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp – HK233

LỊCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2023 – 2024

(Thời gian 15 tuần, từ 10/06/2024 đến 22/09/2024)

STTCông việcThời gianGhi chú
1SV đăng ký tên đề tài theo link thông báo trên Website của Khoa: LINKTừ 22/04/2024 tới 05/05/2024 
2Các Bộ môn phân công và VPK công bố danh sách SV, GVHDPhân công: 20/05/2024 – 24/05/202427/05/2024: DS dán tại Bộ môn và VPK đăng website
3SV bắt đầu liên hệ GVHDTừ ngày 03/06/2024 tới 09/06/2024Sinh viên nên chủ động có đề cương trước khi có GVHD để triển khai thuận lợi.
4SV bắt đầu thực hiện và chuẩn bị đề cương chi tiết dưới sự hướng dẫn của GVHDTừ ngày 10/06/2024 
5Nộp đề cương chi tiết tại VP các Bộ mônTrước 10g00 thứ Hai, 24/06/2024 
6Bảo vệ đề cương lần 1Từ 24/06/2024 đến 28/06/2024Các HĐ báo cáo kết quả bảo vệ cho Khoa trước 16g00, ngày 09/07/2024
7Bảo vệ đề cương lần 2Từ 01/07/2024 đến 05/07/2024
8Các GVHD gửi báo cáo tiến độ giữa kỳ về CNBM05/08/2024: GVHD báo cáo BM 07/08/2024: BM báo cáo KhoaBM tổng hợp tình hình và gửi bảng báo cáo về Khoa để Khoa ra quyết định cảnh cáo/ đình chỉ
9SV nộp khóa luận tại BMTrước 10g00, thứ Hai, ngày 23/09/2024BM báo cáo tình hình nộp KLTN, ds HĐBV về Khoa trước 16g00, ngày 24/09/2024 để ra quyết định trừ điểm nộp trễ và lấy QĐ thành lập HĐ
10Phản biện Khóa luận TNTừ 23/09/2024 đến 06/10/2024 
11 000000Bảo vệ Khóa luận TNTừ 07/10/2024 đến 13/10/2024Các HĐ gửi kết quả về Khoa trước 10g00, thứ Tư  16/10/2024

TP.HCM, ngày…..tháng …. năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Vũ Quang