Khóa luận Thạc sĩ – Ngành Quản trị Kinh doanh K2017 – Đợt 2

STT Mã HV Họ Tên Tên đề tài GVHD
1 1670904 Lê Minh Hằng Xây dựng bộ chỉ tiêu KPI cho phòng kinh doanh tại điện lực Bàu Bàng TS. Phạm Quốc Trung
2 1570950 Trần Thị Thanh Mai Lập kế hoạch tiếp thị cho công ty CP Ánh Ban Mai – giai đoạn 2019-2021 TS. Nguyễn Vũ Quang
3 1670911 Trần Hồng Phát Ứng dụng công cụ sơ đồ chuỗi giá trị để cải tiến hiệu quả chuỗi cung ứng công ty CP Mondelēz Kinh Đô Việt Nam TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
4 1670446 Huỳnh Đức Thiện Giải pháp nâng cao sự thỏa mãn của nhân viên tại công ty cổ phần quốc tế SSKEY TS. Lê Thị Thanh Xuân
5 1670919 Lê Quốc Việt Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại công ty điện lực Bình Dương TS. Trương Minh Chương