Kết quả khảo sát việc làm SV tốt nghiệp năm 2012 (K2007)

Khảo sát được tiến hành bằng cách gửi bảng câu hỏi (trực tuyến và thư) đến gần 1.870 sinh viên tốt nghiệp năm 2012. Tỷ lệ sinh viên tham gia trả lời khảo sát đạt gần 32.4%. Kết quả thu được cho thấy có 87.1% sinh viên tốt nghiệp đang có việc làm, phần lớn sinh viên tập trung vào các công ty 100% vốn nước ngoài (chiếm 31.7%), công ty cổ phần (chiếm 24.3%) và công ty trách nhiệm hữu hạn (16.9%). Chỉ có 4% (trong số 12.9% sinh viên chưa có việc làm) là không xin được việc làm. Khoảng 85.4% cựu sinh viên có thu nhập bình quân tháng từ 4 triệu đồng trở lên. Hơn 70% sinh viên tốt nghiệp tích lũy được kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của công việc.