KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH AUN 8-10/10/2014

K/g quý thầy/cô & anh/chị,

Trong thời gian qua, khoa QLCN đã hoàn tất việc viết báo cáo tự đánh giá (SAR) theo tiêu chuẩn AUN-QA, để chuẩn bị cho đợt đánh giá kiểm định chính thức trong năm nay. Theo kế hoạch của trường, khoa chúng ta sẽ tham gia đợt đánh giá kiểm định chính thức theo chuẩn AUN từ 8-10/10/2014.

Tương tự, như đợt đánh giá ngoài nội bộ, sẽ có các đợt phỏng vấn với các đối tượng liên quan, cụ thể như sau:Ngày 8/10/2014

  • Phỏng vấn BCN. Khoa, Trưởng BM, thành viên HĐKH : 9g45-10g45
  • Tham quan CSVC khoa: 10g45-11g45
  • Phỏng vấn nhân viên hỗ trợ: 13g-14g30
  • Phỏng vấn cựu sinh viên: 14g30-15g30
  • Phỏng vấn đại diện doanh nghiệp: 15g45-16g45

Ngày 9/10/2014

  • Phỏng vấn sinh viên: 7g30-8g30
  • Phỏng vấn giảng viên: 8g30-9g30

Kế hoạch chi tiết cho đợt đánh giá xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Để hỗ trợ cho đợt đánh giá đạt kết quả tốt, mong các thầy/cô & anh/chị xem qua báo cáo tự đánh giá (file đính kèm) và tích cực hỗ trợ cho các nhóm công tác trong việc chuẩn bị tiếp đoàn.

Mong nhận được sự hợp tác & hỗ trợ từ các thầy/cô & anh/chị để công việc chung này đạt kết quả tốt.

Trân trọng,

Tổ ĐBCL Khoa QLCN