VỀ KHOA

Khoa Quản Lý Công Nghiệp – Trường Đại Học Bách Khoa được thành lập từ năm 1990 nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu về quản lý ở Việt Nam.

Chương Trình Đào Tạo

Ngành Quản lý Công nghiệp hiện nay có 02 chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp và Quản trị Kinh doanh.

Liên Kết Quốc Tế

Cao học quản trị kinh doanh MSM, Cao học Tư vấn quản lý quốc tế MCI, Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế UIS,…

Kiểm Định Chất Lượng

Khoa đã đạt kiểm định AUN-QA bởi Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (ASEAN University Network).

Cơ Hội Nghề Nghiệp

Cử nhân QLCN có cơ hội làm việc tại các tổ chức sản xuất, dịch vụ, thương mại với các quy mô và hình thái khác nhau.

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Để trở thành SIMER

Các Cử nhân Quản lý Công nghiệp sẽ có cơ hội làm việc tại các tổ chức sản xuất, dịch vụ, thương mại với các quy mô khác nhau (vừa hay lớn) cũng như hình thái hoạt động đa dạng (nội địa hoặc đa quốc gia) với các vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp có thể là:

(1) Nhân viên hoặc quản lý tại các tổ chức kinh doanh và phi kinh doanh

(2) Nhân viên hoặc quản lý tại các tổ chức thuộc mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội

(3) Nhân viên hoặc quản lý tại các tổ chức thuộc các thành phần tư nhân và công cộng

1
Năm hoạt động
1 +
Cử nhân & Thạc sĩ
1 +
Đề tài nghiên cứu
1 +
Các đối tác

Tin tức & Thông báo

Sự kiện

Tin tức & Thông báo

Please activate "The Events Calendar" plugin to use this item