Hội nghị KH&CN OISP lần thứ 14 cho SV

Hằng năm, Hội nghị Khoa học và Công nghệ OISP cho SV sẽ được tổ chức nhằm mục đích hướng đến SV yêu thích học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nhằm phát huy môi trường trao đổi, học hỏi của SV, đa dạng hóa hiểu biết về mặt chuyên môn, đa ngành, đa lĩnh vực. 

1. Thông tin tổng quan về Hội nghị

  • Ngày diễn ra Hội nghị: Ngày 21/07/2024
  • Địa điểm dự kiến: Tòa nhà A4.
  • Đối tượng tham dự: Tất cả SV, học viên của Trường Đại học Bách khoa
  • Ấn phẩm: Xuất bản Kỷ yếu có chỉ số ISBN. (Các ấn phẩm kỷ yếu của Hội nghị trước, SV có thể tham khảo tại đây)
  • Website hội nghị:  https://conferences.hcmut.edu.vn/OSTS14

2. Các thông tin thêm về Hội nghị

  • Tất cả đề tài sẽ được báo cáo tại Hội đồng có phản biện khi đạt yêu cầu chấm phản biện. Mỗi hội đồng Ban Giám khảo sẽ gồm 2 – 3 GV đến từ các khoa.
  • SV khi tham dự sẽ có cơ hội được nhận các phần thưởng như: Hiện kim (khi đạt giải trong hội nghị) và Giấy chứng nhận. Ngoài ra, được BTC hỗ trợ xác nhận với P.KHCN&DA cho mục đích nghiệm thu đề tài.

3. Lưu ý

  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
  • Mẫu báo cáo và hướng dẫn: LINK.
  • Nếu có thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ qua email OSTS@oisp.edu.vn