HỌC CÙNG DOANH NGHIỆP “ESG-KINH NGHIỆM TỪ VINAONE STEEL (DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT)”

ESG (Environmental, Social & Governance) là bộ 3 tiêu chuẩn để đo lường những yếu tố liên quan đến định hướng, hoạt động phát triển bền vững của doanh nghiệp. ESG được xem như một cơ sở để làm chuẩn, để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và trách nhiệm của doanh nghiệp đến cộng đồng. Tổ chức hiểu về ESG sẽ vượt lên trên cả nhu cầu chứng nhận; mà quan trọng hơn, họ sẽ có những điều chỉnh thích hợp giữa thực tế quản trị – định hướng so với các nội dung mà ESG đề cập.

Các doanh nghiệp/tổ chức đang dần quan tâm nhiều hơn đến ESG để thích ứng và áp dụng thực hành ESG. Thực hành, áp dụng và đồng hành cùng ESG không chỉ là câu chuyện thành công khi đạt các yêu cầu đặt ra, hơn thế nữa đó còn là một câu chuyện về hành trình thay đổi để tốt hơn, xanh hơn và bền vững hơn cho chúng ta, cho cả thế hệ tiếp theo.

*********

Nội dung về kinh nghiệm triển khai thực hành ESG trong thực tế sẽ được chia sẻ bởi anh Võ Đình Sang – GĐ Nhân sự Vina One Steel

Thông tin chi tiết:

  • Thời gian: 06:30pm, Thứ Sáu 10/11/2023
  • Phòng học: 604-B4, Trường ĐH Bách Khoa (Cs. Lý Thường Kiệt)
Anh Võ Đình Sang – GĐ Nhân sự Vina One Steel