Học bổng Vallet năm 2022

Phòng CTCT-SV thông báo học bổng từ Ban Điều Hành Quỹ học bổng Vallet về chương trình học bổng Vallet năm 2022 dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh như sau:

1. Học bổng dành cho Sinh viên đại học

Trị giá học bổng: 26.000.000 đồng/suất

Đối tượng xét học bổng:

  • Áp dụng cho sinh viên từ năm thứ 2 trở lên, có nhiều tiến bộ trong học tập, chưa được nhận bất cứ học bổng nào trong năm (nếu sinh viên đã được nhận học bổng thì cần sẽ kê khai cụ thể khi nộp hồ sơ). Điểm trung bình từ 7.5 trở lên trong các học kỳ chính khóa.

2. Học bổng dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh

Trị giá học bổng: 26.000.000 đồng/suất

Đối tượng xét học bổng:

  • Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh trong nước (ưu tiên cho những ứng viên chưa nhận được học bổng từ các nguồn khác) đang là Cán bộ giảng dạy/ nghiên cứu viên tại các khoa Kỹ thuật hay Khoa học của trường có thành tích học tập và nghiên cứu tốt.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm