Đề tài nghiên cứu khoa học Khoa QLCN 2020

STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp
1 TS. Nguyễn Thuý Quỳnh Loan Nâng cao tỷ trọng nội địa hóa và hàm lượng công nghệ, tri thức trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2020 001/2019/HĐDV-NCKH Tỉnh/Thành phố
2 PGS.TS. Phạm Quốc Trung Nâng cao tỷ trọng nội địa hóa và hàm lượng công nghệ, tri thức trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025 001/2009/HDDV-NCKH Tỉnh/Thành phố
3 TS. Trương Minh Chương ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ – XÃ HỘI  DOANH NGHIỆP 04 NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG YẾU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (2010 – 2018)  Tỉnh/Thành phố
4 TS. Nguyễn Văn Tuấn Vai trò hỗ trợ của công ty đối với nguồn lực tương tác của khách hàng và hoạt động đồng tạo sinh giá trị của họ T-QLCN-2018-59 Trường
5 TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên, Diệp Quán Lương Các thành phần chia sẻ thông tin trong chuỗi cung ứng có ảnh hưởng đến hiệu quả chuỗi cung ứng của doanh nghiệp sản xuất điện tử tại Việt Nam (Đề tài cấp Trường-Đặt hàng- Trường Đại Học Bách Khoa-ĐHQG-Tp HCM) To-QLCN-2019-21 Trường
6 TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên, ThS. Nguyễn Thị Hoàng Mai Các thành phần chia sẻ thông tin trong chuỗi cung ứng có ảnh hưởng đến hiệu quả chuỗi cung ứng của doanh nghiệp sản xuất điện tử tại Việt Nam (Đề tài cấp Trường-Đặt hàng- Trường Đại Học Bách Khoa-ĐHQG-Tp HCM) To-QLCN-2019-21 Trường
7 TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên Các thành phần chia sẻ thông tin trong chuỗi cung ứng có ảnh hưởng đến hiệu quả chuỗi cung ứng của doanh nghiệp sản xuất điện tử tại Việt Nam (Đề tài cấp Trường-Đặt hàng- Trường Đại Học Bách Khoa-ĐHQG-Tp HCM) To-QLCN-2019-21 Trường
8 ThS. Đoàn Phương Nhi Nâng cao tỷ trọng nội địa hóa và hàm lượng công nghệ, tri thức trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025 3200/UBND
9 TS. Dương Như Hùng Nâng cao tỷ trọng nội địa hóa và hàm lượng công nghệ, tri thức trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025 001/2019/HĐDV-KHCN