Danh sách các bài báo Khoa QLCN 2021

Tạp chí khoa học quốc tế 

 1. Phạm Quốc Trung, Phạm Đình Khang; The success of e-commerce startups: an empirical study in Vietnam; 2318-9975; 2021; International Journal of Innovation; 9 (3)
 2. Hang Le Cam Phuong, Vo Anh Tung; Factors Affecting Spontaneous Buying Behavior of Consumers at Bach Hoa Xanh System in Ho Chi Minh City; 2237-0722; 021; Revistageintec; Vol. 11 No. 4
 3. Mai Thị Mỹ Quyên, Lê Nguyễn Hậu; Transforming customer brand engagement to co-creation value through participation energy and effort; 1862-8508; 2021; Service Busniess; 15(3)
 4. Mai Thị Mỹ Quyên, Lê Nguyễn Hậu; Transforming customer brand engagement to co-creation value through participation energy and effort; 1862-8508; 2021; Service Busniess; 15(3)
 5. Phuoc Luong Le and Nguyen Thi Duc Nguyen; Prospect of lean practices towards construction supply chain management trends; 2040-4166; 2021; International Journal of Lean Six Sigma; 13(3)
 6. Nguyen Bac Nguyen, João Carlos Rosmaninho Menezes; The thirty‑year evolution of customer‑to‑customer interaction research: a systematic literature review and research implications; 1862-8516; 2021; Service Business; ahead-of-print
 7. Freund, S., Nguyen, H. T., Phan, H. V., & Tang, H. T. ; CEO inside debt and internal capital market efficiency.; 0929-1199 / 1872-6313; ; 2021; Journal of Corporate Finance; 68, 101974.
 8. Quoc Trung Pham, Hai Hiep Phan, Matteo Cristofaro, Sanjay Misra, Pier Luigi Giardino; Examining the Intention to Invest in Cryptocurrencies: An Extended Application of the Theory of Planned Behavior on Italian Independent Investors; 2160-9802; 2021; International Journal of Applied Behavioral Economics; 10 (3)
 9. Arnold Japutra, Sanjit K. Roy, Tram-Anh N. Pham; Relating brand anxiety, brand hatred and obsess: Moderating role of age and brand affection; 0969-6989; 2021; Journal of Retailing and Consumer Services; Vol. 60
 10. Tram-Anh N. Pham , Jillian C. Sweeney , Geoffrey N. Soutar; Customer effort in mandatory and voluntary value cocreation: A study in a health care context; 0887-6045; ; 2021; Journal of Services Marketing; Vol. 35 No. 3
 11. Tram-Anh N. Pham, Jillian C. Sweeney, Geoffrey N. Soutar; Does well-being differ across customer value cocreation practice styles? An empirical study in a chronic health context; 0309-0566; 2021; European Journal of Marketing; Vol. 55 No. 7
 12. Nguyen Ngoc Anh, Pham Quoc Trung; THE IMPACTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON KNOWLEDGE TRANSFER BETWEEN JAPANESE MANAGERS AND VIETNAMESE EMPLOYEES IN JAPANESE ENTERPRISES; 1548-0666; ESCI; 2021; International Journal of Knowledge Management; 17 (4)
 13. Quoc Trung Pham, Thi Kim Mai Ngo, Matteo Cristofaro, Sanjay Misra; Barriers in Adopting IT and Data Analytics for Internal Auditing: Findings from Vietnam’s Banking Sector; 1741-5187; 2021; International Journal of Management and Decision Making; 20 (2)
 14. Phuoc Luong Le, Imen Jarroudi, Thien-My Dao & Amin Chaabane; Integrated construction supply chain: an optimal decision-making model with third-party logistics partnership; 0144-6193; 2021; Construction Management and Economics; 39(2)

Tạp chí khoa học trong nước

 1. Phạm Tiến Minh, Trương Bảo Thạch, Bùi Huy Hải Bích; The Effects of Funding Liquidity Risk, Liquidity Risk and Credit Risk on Bank Risk-taking: Evidence from an Emerging Market; 2588-1051; 2021; Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý (STDJELM); 5(SI1)
 2. Phạm Quốc Trung, Phạm Anh Tuấn; VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ TRI THỨC TRONG VIỆC BIẾN ĐỔI VỐN TRÍ TUỆ THÀNH NĂNG LỰC ĐỔI MỚI VÀ HIỆU QUẢ TỔ CHỨC: MỘT NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN TRONG CÁC DNVVN; 2588-1051; 2021; Tạp chí Phát triển KHCN- ĐHQG tp.HCM – Chuyên san Kinh tế, Luật, Quản lý; 5 (S1)
 3. Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Kim Thiện; Ảnh hưởng của giá trị thương hiệu đến quyết định mua mỹ phẩm thương hiệu Thorakao của người tiêu dùng tại TP.Hồ Chí Minh; 0866-7120; 2021; Kinh tế và Dự báo; 10/2021, Số 30
 4. Hàng Lê Cẩm Phương, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Nguyễn Thị Thương; Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia khảo sát môn học trực tuyến của sinh viên Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.; 2588-1051; 2021; Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế Luật và Quản lý, Đại học Quốc gia TP.HCM.; 6(1)
 5. Huỳnh Thị Minh Châu; Hiệu quả ứng dụng công nghệ cộng tác trong công việc của các đội ảo lĩnh vực tài chính – ngân hàng; 2615-8973; 2021; Tạp chí Tài chính; Kỳ 1 – Tháng 11/2021 (764)
 6. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Nguyễn Vương Chí; Lựa chọn Sản xuất Tinh gọn hay Six Sigma để cải tiến chất lượng liên tục: Tổng quan lý thuyết; 0866-7756; 2021; Tạp chí Công Thương; 23
 7. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Ngô Minh Quốc Dũng, Nguyễn Vương Chí; Các động lực thúc đẩy sự gắn kết của nhân viên tại các công ty công nghệ thông tin ở Thành phố Hồ Chí Minh; 0866-7756; 2021; Tạp chí Công Thương; 19
 8. Huỳnh Thị Minh Châu; Sử dụng công nghệ cộng tác và sự hài lòng về công việc trong đội ảo; 0856-7756; 2021; Tạp chí Công thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ; 23
 9. Nguyễn Thị Thu Hằng, Đinh Quốc Bảo; Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Big Data của các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam; 0866-7120; 2021; Kinh tế và Dự báo; 08/2021, số 24
  Trương Minh Chương; Xây dựng mô hình phát triển hệ thống y tế từ sau dịch Covid 19; Không có; ; 2021; Covid 19 Newsletter (Đại Học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh); 5
 10. Le Hoai Kieu Giang, Dau Xuan Truong, Le Thi Quynh, Le Thi Thanh Xuan*; Employing Mean-End-Chains theory to explore students’ values from school’s image characteristics – A case study of a business school in Ho Chi Minh City; 2734-9314; 2021; Ho Chi Minh City Open University Journal of Science – Economics and Business Administration; 11(2)
 11. Trương Minh Chương; Năng lực ứng biến trong quản lý các bệnh viện từ khi dịch Covid 19 bùng phát; Không có; 2021; Covid 19 Newsletter (Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh); 23/08
 12. Bùi Huy Hải Bích, Phạm Tiến Minh; Ý định khởi nghiệp của sinh viên kỹ thuật: vai trò của động lực và rào cản; 2588-1051; 2021; Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý; 5(2)
 13. Trương Minh Chương; Nhận diện các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh tế xã hội của các doanh nghiệp bốn ngành công nghiệp trọng yếu; 08683808; 2021; Tạp Chí Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương; Tháng 4
 14. Lại Văn Tài; An toàn bảo mật trong hoạt động Ngân hàng Thương mại Việt Nam; 0866-7462;  2021; Tạp chí Ngân hàng; 3/2021
 15. Trương Bảo Thạch, Phạm Tiến Minh; Board Characteristics and Corporate Performance: Moderating Effect of Family Ownership; 2525-2569; 2021; The Journal of Economics and Business Administration; No. 15
 16. Phạm Anh Tuấn, Phạm Quốc Trung; Mối quan hệ giữa quản lý tri thức, đổi mới và hiệu quả tổ chức: Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam; 1859-3453; 2021; Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Tp.HCM; 16 (2)
 17. Trần Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Mạnh Tuân; Sự sẵn sàng tham gia và hành vi đồng sáng tạo của khách hàng: một nghiên cứu trong du lịch trực tuyến tại tp.HCM; 1859-0012; 2021; Tạp chí Kinh tế và Phát triển; 286
 18. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Nguyễn Ngọc Quyên, Nguyễn Vương Chí; Đánh giá dịch vụ sau bán hàng bằng mô hình IPA: Tình huống tại công ty máy điều hòa không khí; 18593453; 2021; Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP.HCM; 16(2)
 19. Nguyễn Thị Đức Nguyên*, Nguyễn Thị Hoàng Mai; Kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng của doanh nghiệp điện tử tại việt nam: Vai trò của các thành phần chia sẻ thông tin (DOI:10.46223/HCMCOUJS.econ.vi.16.1.566.2021); 2734-9306; ; 2021; Tạp chí Khoa học – Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh; 16(1)

Bài báo đăng kỷ yếu hội thảo quốc tế

 1. Pham Ngoc Tram Anh, Mai Thi My Quyen, Le Nguyen Hau ; Customer mindfulness as a psychological resource for cocreating transformative services; 978-604-922-989-3; 2021; The 3rd Asia Conference on Business and Economic Studies Conference
 2. Pham Ngoc Tram Anh, Mai Thi My Quyen, Le Nguyen Hau ; Customer mindfulness as a psychological resource for cocreating transformative services; 978-604-922-989-3; 2021; The 3rd Asia Conference on Business and Economic Studies Conference
 3. Lê Phước Luông, Nguyễn Thị Đức Nguyên; BIM-based framework for logistics optimization in construction supply chain with agent-based modeling; 978-604-922-989-3; 2021; The 3rd Asia Conference on Business and Economic Studies

Bài báo đăng kỷ yếu hội thảo trong nước  

 1. Trần Thị Tuyết; Trần Thị Tuyết, Applying self-determination theory (SDT) to improve gen Z students’ intrinsic motivation, Hội thảo phương pháp giảng dạy lần thứ IV OISP, 2021, Hồ Chí Minh – Việt Nam; 978-604-73-8429-7; 2021; Hội thảo phương pháp giảng dạy lần thứ IV, 2021
 2. Dương Thị Ngọc Liên, Võ Lâm Luân; Đánh giá hình ảnh khoa Quản lý Công nghiệp, Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM – Dưới góc nhìn sinh viên; 2021; Kinh doanh và quản lý trong thời đại số: từ công nghệ đến giá trị
 3. Vương Kim Hưng, Nguyễn Tiến Thông, Đoàn Phương Nhi; Corporate social responsibility and earnings management: Evidence from Vietnam; 2021; HỘI NGHỊ KHOA HỌC VỀ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ TRONG THỜI ĐẠI SỐ: TỪ CÔNG NGHỆ ĐẾN GIÁ TRỊ
 4. Võ Hoàng Việt, Viên Văn Kiệt, Nguyễn Hoàng Duy Bảo, Nguyễn Châu Quốc Hào, Đinh Sỹ Khoa, Bùi Huy Hải Bích, Nguyễn Huỳnh Thông; INVESTIGATION ON THE FACTORS AFFECTING THE INTENTION TO CLASSIFY WASTE AT SOURCE OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN HO CHI
  MINH CITY; 9786047384044; 2021; 8th SCIENCE and TECHNOLOGY SYMPOSIUM FOR OISP STUDENTS
 5. Le Thanh Huy, Pham Thi Ngoc Diem, Pham Tien Minh; The Influences of Gender Diversity in Boardroom on Dividend Policy in Public Listed Companies – Evidence from Vietnamese Real Estate Industry; 978-604-73-8404-4; 2021; The 8th Science and Technology Symposium for OISP Students, HCMUT, VNU-HCM
 6. Đoàn Kiều Anh, Huỳnh Thị Phương Lan; AN INTEGRATED APPROACH OF KANO’S MODEL AND IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS FOR IMPROVING OUTPATIENT HEALTHCARE SERVICES QUALITY – A STUDY OF 175 MILITARY HOSPITAL; 2021; SYMPOSIUM ON BUSINESS AND MANAGEMENT 2021: BUSINESS AND MANAGEMENT IN THE DIGITAL AGE: FROM TECHNOLOGY TO VALUE
 7. Huỳnh Thị Minh Châu; Tiếp tục sử dụng công nghệ cộng tác và thành quả công việc trong đội ảo;  2021; Hội nghị Khoa học Công nghệ Đại học Bách Khoa TPHCM lần thứ 17
 8. Nguyễn Thị Đức Nguyên*, Nguyễn Thị Hoàng Mai, Phùng Khánh Nguyên; Tiêu chí đánh giá năng lực công nghệ cho doanh nghiệp Logistics tại Việt Nam: Nghiên cứu thử nghiệm tại hai doanh nghiệp Logistics X và Y; 2021; Hội nghị khoa học & công nghệ lần thứ 17, Trường Đại học Bách Khoa, Tp HCM-Hội nghị khoa học về kinh doanh và quản lý: “Kinh doanh & Quản lý trong thời đại số: từ công nghệ đến giá trị” (ngày 27/11/2021)
 9. Trương Minh Chương; Bệnh viện thông minh trong hệ thống y tế thông minh – Các nguyên lý quản lý và lộ trình triển khai; 2021; Hội thảo Khoa học định hướng phát triển Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030. Tầm nhìn đến năm 2045 – Ủy Ban Nhân Dân Tp. Hồ Chí Minh
 10. Truong Cam Dung, Doan Phi Long, Nguyen Thi Hai Ly , Tran Que Anh, Vo Nhat Hoang, Pham Quoc Trung; Research on solutions for traffic congestion in Ho Chi Minh City; 978-604-73-8404-4; 2021; The 8th Science and Technology Symposium for OISP Students