Danh sách các bài báo Khoa QLCN 2020

Tạp chí khoa học quốc tế 

 1. Tuan Manh Nguyen; Social resources and value creation: a consumer perspective; 1460-6720; ESCI; 2020; International Journal of Services and Technology Management; 26(5)
 2. Thong Tien Nguyen* and Hien Thu Nguyen; State Ownership and Firm Performance in Vietnam: The Role of State-owned Holding Company; 1985-4064; 2020; Asian Journal of Business and Accounting; 13(2)
 3. Nguyễn Thành Long – Jake An – Liêm Ngô – Lê Nguyễn Hậu; Transforming social capital into performance via entrepreneurial orientation.; ISSN: 1839-3349; 2020; Australasian Marketing Journal; Vol 28
 4. Pham Quoc Trung, Dinh Xuan Kieu; THE IMPACTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON KNOWLEDGE TRANSFERRING IN FDI ENTERPRISES IN VIETNAM; 2318-9975; ESCI; 2020; International Journal of Innovation; 8 (3)
 5. Quoc Trung Pham, Anh-Vu Pham-Nguyen, Sanjay Misra, Robertas Damaševičius; Increasing Innovative Working Behaviour of Information Technology Employees in Vietnam by Knowledge Management Approach; 2073-431X; ESCI; 2020; Computers; 9 (3)
 6. Quoc Trung Pham, Thanh Phong Tran; The acceptance of e-learning systems and the learning outcome of students at universities in Vietnam; 2073-7904; SCI; 2020; Knowledge Management and E-learning; 12 (1)
 7. Quoc Trung Pham, Nhut Minh Dang, Duc Trung Nguyen; Factors affecting on the Digital Piracy Behavior: An empirical study in Vietnam; 0718-1876; SSCI; 2020; Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research; 15 (2)
 8. Quoc Trung Pham, Ngoc Kien Phuc Tran; THE IMPACT OF INCENTIVE MECHANISM AND KNOWLEDGE SHARING MOTIVATION ON THE SATISFACTION OF FANPAGE’S MEMBERS ON FACEBOOK IN VIETNAM; 1741-8046; 2020; International Journal of Entertainment Technology and Management; 1 (1)
 9. Phan, H. V., Nguyen, N. H., Nguyen, H. T., & Hegde, S. ; Policy uncertainty and firm cash holdings; 0148-2963; SSCI; 2020; Journal of Business Research; 95
 10. Mai Thị Mỹ Quyên – Lê Nguyễn Hậu – Phạm Ngọc Thúy; Mindful co-creation of transformative service for better well-being; 1862-8508; SSCI; 2020; Service Busniess; 14(3)

Tạp chí khoa học trong nước

 1. Phạm Thành Tiến, Nguyễn Mạnh Tuân; Trao đổi xã hội và nhận thức xã hội trong đồng tạo sinh dịch vụ: một nghiên cứu về dịch vụ du lịch tại Tp.HCM; 2615-9104; 2020; Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh châu Á (JABES); 31(5)
 2. Trần Thị Tuyết, Nguyễn Mạnh Tuân; The relationships of technology readiness, perceived value, satisfaction, and continuance intention – a study of self-service technologies in Vietnam; 2588-1051; 2020; Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – ĐHQG tp.HCM; 3(SI)
 3. Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thanh Cường; Nâng cao sự hài lòng và ý định mua lại của khách hàng doanh nghiệp trong ngành dịch vụ cung ứng nguyên liệu nhựa; 0866-7120; 2020; Tạp chí Kinh tế và Dự báo; Số 30 (tháng 10/2020)
 4. Trương Minh Chương; Bệnh viện thông minh – Các nguyên lý quản lý và lộ trình triển khai; 1859-1779; 2020; Y học Thành Phố Hồ Chí Minh; Tập 24 số 5
 5. Huỳnh Thị Minh Châu; Vai trò của một số yếu tố xã hội quan trọng đối với kết quả làm việc của thành viên đội ảo; 0866-7756; 2020; Tạp Chí Công Thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ; 19
 6. Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Thủy; Một số hàm ý về nâng cao công tác quản trị khách hàng sử dụng dịch vụ di động; 0866-7756; 2020; Tạp chí Công Thương; Số 22-Tháng 9/2020
 7. Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Hồ Phương Thoa; Nâng cao sự hài lòng của khách hàng khi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT tại Tp.HCM; 0866-7120; 2020; Tạp chí Kinh tế và Dự báo; 09/2020 số 27
 8. Phạm Quốc Trung; Từ vấn đề giảng dạy livestream nhìn lại vai trò con người trong chuyển đổi số; 1859-3550; 2020; Thông tin và Truyền thông; 3+4
 9. Huỳnh Thị Minh Châu, Nguyễn Mạnh Tuân, Trương Thị Lan Anh; Một số tiền tố và kết quả của hành vi học tập không chính thức trong đội ảo; 1859-0128; 2020; Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý; Số đặc biệt Industrial Management Vol3 NoSI (2019)

Bài báo đăng kỷ yếu hội thảo quốc tế

 1. Nguyễn Hồng Phước, Lê Nguyễn Hậu, Phạm Ngọc Thúy; Motivational drivers of customer co-creation in a retail service; TBP; 2020; The 2nd ICBF – International Conference on Business and Finance
 2. Phạm Tiến Minh, Bùi Huy Hải Bích; Board Characteristics and Bank Risk-taking – The Moderating Effects of Market Discipline and Ownership Concentration; 978-604-301-028-2; 2020; International Conference on Business and Finance 2020

Bài báo đăng kỷ yếu hội thảo trong nước  

 1. Nguyen Thi Duc Nguyen*, Vo Huynh Phuong Uyen, ; Barriers toward implementing knowledge transfer between university and industry; 2020; H3A Science and Technology Seminar 2020 (Hội thảo khoa học và công nghệ cựu sinh viên dự án AUN/SEED-NET)
 2. Trương Minh Chương; Quản lý bệnh viện trong trạng thái bình thường mới; 2020; Hội nghị KHCN BV Nguyễn Tri Phương