Danh sách các bài báo Khoa QLCN 2017

Tạp chí khoa học quốc tế 

 1. Vo Ngoc Phu, Vo Thi Ngoc Tran , Vo Thi Ngoc Chau  , Nguyen Duy Dat , Khanh Ly Doan Duy, A decision tree using ID3 algorithm for English semantic analysis, International Journal of Speech Technology (Scopus), September 2017, Volume 20, Issue 3, pp 593–613,  (2017)
 2. J. Thomas Connelly, Piman Limpaphayom, Hien T. Nguyen, Thanh D. Tran, A tale of two cities: Economic development, corporate governance and firm value in Vietnam, Research in International Business and Finance (ESCI), Volume 42, December 2017, Pages 102-123, 102-123 (2017)
 3. Tuan Manh Nguyen, Co-creation from consumer resource integration, International Journal of Asian Business and Information Management  (), 9(3),  (2018)
 4. Tuan Manh Nguyen, Consumer social resources to co-create: Evidence from Vietnam, Management Research: The journal of the Iberoamerican Academy of Management (Scopus), 15(4), 443-462 (2017)
 5. Nguyen Thi Duc Nguyen, Nguyen Quoc Chinh, Exploring Critical Factors For Successfully Implementing Lean Manufacturing At Manufacturing Companies In Vietnam, International Journal for Quality Research (Scopus – ESCI), 11(2) , 437–456 (2017)
 6. Quoc Trung Pham, Xuan Phuc Tran, Sanjay Misra, Rytis Maskeliūnas and Robertas Damaševičius, Relationship between Convenience, Perceived Value, and Repurchase Intention in Online Shopping in Vietnam, Sustainability (SCIE), 10 (1), 156 (2018)
 7. Tuan Manh Nguyen, Social resources and value creation: a consumer perspective, International Journal of Services and Technology Management (), forthcoming,  (2018)
 8. Le Nguyen Hau, Pham Ngoc Tram Anh, Pham Ngoc Thuy, The effects of interaction behaviors of service frontliners on customer participation in the value co-creation: a study of health care service, Service Business (SSCI), Vol.11 No.1, 253-277 (2017)
 9. Duong Nhu Hung, The Impact of Equitization on Firm Performance: The Case of Vietnam, International Research Journal of Finance and Economics  (), 164,  (2017)

Tạp chí khoa học trong nước

 1. Nguyễn Tiến Dũng, Lê Nguyễn Hậu, Trần Thị Tuyết, Nguyễn Văn Tuấn,  THE EFFECTS OF SOME ORGANIZATIONAL CULTURE COMPONENTS ON FRONTLINER’S COMMITMENT AND CUSTOMER-ORIENTED BEHAVIOR. A study of airport services in Vietnam, Phát triển Khoa học & Công nghệ  (), Q4/2017 (Vol 20.),  (2017)
 2. Nguyen Thi Duc Nguyen, Do Tri Dang, Huynh Thi Phuong Lan., Achieving The Successful Lean Implementation At Manufacturing Companies In Vietnam: Awareness of critical barriers., Journal of Science Ho Chi Minh City Open University (), 21(1), 89-106 (2017)
 3. Phạm Quốc Trung, Phạm Hùng, Ảnh hưởng của vận hành dịch vụ CNTT và hạ tầng QLTT đến ý định chia sẻ tri thức của nhân viên trong ngành CNTT, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Tp.HCM (), 53 (2),  (2017)
 4. Le Thi Thanh Xuan, Nguyen Han Vu, Applying means-end chain theory and laddering interviews to the sutyd of product attributes for Dalat potatoes, Journal of Science (), Volume 7, Issue 3, 64-74 (2017)
 5. Dương Như Hùng, Bàn về các yếu tố tác động đến định giá khi cổ phần hóa doanh nghiệp, Tài chính (), 4/11/2017, (2017)
 6. Phạm Quốc Trung, Đặng Nhựt Minh, Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi cá nhân vi phạm bản quyền số ở Việt Nam, TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ (), 20 (Q4), 75-84 (2017)
 7. Phạm Quốc Trung, Nguyễn Ngọc Hải Hà, CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THÔI THÚC MUA HÀNG NGẪU HỨNG TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TP.HCM, Tạp chí Khoa học ĐH Mở Tp.HCM (), 56 (5), (2017)
 8. Nguyễn Thị Thu Hằng, Đỗ Thành Lưu, Bùi Thị Cẩm Loan, Các yếu tố rủi ro trong chuỗi cung ứng May Mặc Việt Nam, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ (), Tập 20, Số Q4 – 2017, (2017)
 9. Hàng Lê Cẩm Phương, Hồ Tấn Kiệt, Các yếu tố sức mạnh mối quan hệ đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức – Một nghiên cứu trong ngành siêu thị bán lẻ, Tạp chí Kinh tế – Kỹ thuật (Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương) (), 17 (3), 48 (2017)
 10. Nguyễn Thị Đức Nguyên, Lê Phước Luông, Các yếu tố tính cách ảnh hưởng đến năng lực sáng tạo của nhân viên tại các doanh nghiệp ở Thành Phố Hồ Chí Minh., Tạp chí Khoa Học (), 54(3), 102-119 (2017)
 11. Nguyễn Mạnh Tuân, Lâm Ngọc Thái Trân, Đánh giá sự thành công của hệ thống dịch vụ trực tuyến tại Tp.HCM, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (), 15, 50-53 (2017)
 12. Le Thi Thanh Xuan, Tran Tien Khoa, Nguyen Pham Nhu An, Effects of perceived corporate social responsibility practices on customers’ satisfaction and perceived value-A study in the food industry in Vietnam, Journal of Science (), Volume7, issue 3, 3-14 (2017)
 13. Nguyen Thuy Quynh Loan,  Tran Vu Hoang Long, Factors Influencing the Willingness-To-Pay of Internet Users in Vietnam for the Fee-Based Online Contents, Journal of Science Ho Chi Minh City Open University (), 7(3), 24-41 (2017)
 14. Phạm Quốc Trung, Hồ Bá Thắng, IMPACT FACTORS OF KNOWLEDGE SHARING INTENTION OF IT EMPLOYEES IN VIETNAM – AN INTEGRATED APPROACH, Journal of Science Ho Chi Minh City Open University (), 21 (1), 12-23 (2017)
 15. Huỳnh Thị Minh Châu, Nguyễn Mạnh Tuân, Hàng Lê Cẩm Phương, Knowledge sharing in virtual teams: A research in information technology companies in Vietnam, Journal of Science Ho Chi Minh City Open University (), 21 (1), 75-87 (2017)
 16. Huỳnh Thị Minh Châu, Nguyễn Mạnh Tuân, Hàng Lê Cảm Phương, Knowlegde sharing in virtual teams: a research in IT companies in VN, Tạp chí Khoa học Đại học Mở (), 21(1), 75-88 (2017)
 17. Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Mạnh Tuân, Nguyễn Hữu Trí, Lòng trung thành của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ e-banking: một mô hình tích hợp, Tạp chí Kinh tế và Phát triển (), 244, 76-84 (2017)
 18. Nguyễn Mạnh Tuân, Đặng Thái Đoàn, Một mô hình cấu trúc về ý định đóng góp tri thức trên diễn đàn trực tuyến tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội (), 03, 32-42 (2017)
 19. Nguyễn Mạnh Tuân, Huỳnh Thị Minh Châu, Một số tiền tố và hậu tố của hành vi tham gia của khách hàng, Tạp chí Kinh tế & Phát triển (), 239, 47-55 (2017)
 20. Nguyễn Thị Thu Hằng, Phan Trần Thủy Tiên, Nghiên cứu về chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện và đề xuất giải pháp, Tạp chí Tài chính (), Kỳ 2- Tháng 10/2017 (667), 61-64 (2017)
 21. Trương Minh Chương, Nhận diện cơ hội khởi nghiệp – Góc nhìn từ trải nghiệm sống của nhà khởi nghiệp, Phát Triển Khoa Học Công Nghệ (), X3,  (2017)
 22. Nguyen Thi Duc Nguyen, Le Phuc Vinh , Nguyen Thanh Hiep, Huynh Thi Phuong Lan, Perspectives on Supply Chain Quality Management Research, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ (), tap 20, so Q4 – 2017,  (2017)
 23. Hồ Thị Ý Nhi, Trương Minh Chương, Quan hệ giữa tìm kiếm ý tưởng, hoạt động khám phá và hiệu quả trong đổi mới của doanh nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh, Tạp Chí Phát Triển Khoa Học Công Nghệ (), Vol 20, Q.4,  (2017)
 24. Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Minh Tâm, Phạm Ngọc Thúy, Quan hệ giữa Trãi nghiệm của khách hàng và các yếu tố thu hút tại các trung tâm thương mại, Tạp Chí Phát triển KH&CN Đại học Quốc gia TpHCM (), Vol.20 / Q4,  (2017)
 25. Phạm Tiến Minh, Bùi Huy Hải Bích, Nguyễn Thị Thu Thảo, Tác động của các yếu tố tài chính lên rủi ro hệ thống – Nghiên cứu trong nhóm ngành công nghiệp tại thị trường chứng khoán TP.HCM, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – ĐHQG HCM (), Q4, (2017)
 26. Nguyễn Mạnh Tuân, Đặng Ngọc Thủy Tiên, Tiền tố tự nhiên và xã hội cho ý định tiêu dùng bền vững: Một ước lượng PLS, Tạp chí Kinh tế & Phát triển (), 235(II), 56-64 (2017)
 27. Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Mạnh Tuân, Tiếp cận trao đổi xã hội trong chia sẻ tri thức ở cộng đồng trực tuyến: tình huống tại cộng đồng sức khỏe tại tp.HCM, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – ĐHQG tp.HCM (), 20(Q4), 12-23 (2017)
 28. Nguyễn Mạnh Tuân, Đặng Thái Đoàn, Thái độ đối với dịch vụ thanh toán di động: các tiền tố từ góc độ khách hàng cá nhân, Tạp chí Kinh tế & Phát triển (), 242, 59-68 (2017)
 29. Trương Mỹ Ngọc, Lê Nguyễn Hậu, The effects of consumer ethnocentrism on local brand credibility and perceived value – A study of Vietnamese branded smartphone, Tạp chí Phát triển KHCN – ĐHQG TPHCM (), 20(Q1), 68-82 (2017)
 30. Nguyen Tien Dung, Le Nguyen Hau, Tran Thi Tuyet, Nguyen Van Tuan, The effects of some organizational culture components on Frontliner’s commitment and customer-oriented behavior, Tạp chí Phát triển KHCN ĐHQG TpHCM (), Vol. 20 / Q4, 93-101 (2017)
 31. Nguyễn Tiến Dũng, Lê Nguyễn Hậu, Trần Thị Tuyết, Nguyễn Văn Tuấn, THE EFFECTS OF SOME ORGANIZATIONAL CULTURE COMPONENTS ON FRONTLINER’S COMMITMENT AND CUSTOMER-ORIENTED BEHAVIOR. A study of airport services in Vietnam, Phát triển Khoa học & Công nghệ (), Q4/2017 (Vol 20.),  (2017)
 32. Le Thi Thanh Xuan, The relations between professional ethics and individual and organizational factors – A study of students’ perceptions in Hochiminh city, Journal of Science (VNU Hà Nội) (), 33(2),  (2017)
 33. Nguyễn Văn Tuấn – Hàng Lê Cẩm Phương, Vai trò của định hướng dịch vụ tổ chức và tính trọng vị thế của ngưởi bác sĩ đối với hành vi hướng đến bệnh nhân của họ, Tạp chí Khoa học – Đại học Mở TP.HCM (), 56 (5), 25-36 (2017)
 34. Nguyễn Mạnh Tuân, Nguyễn Giang Đô, Vốn xã hội và nhận dạng xã hội trong đồng tạo sinh giá trị: dịch vụ y tế và giáo dục, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (), 21, 23-26 (2017)
 35. Đặng Thái Đoàn, Nguyễn Mạnh Tuân, Ý định sử dụng các dịch vụ thương mại di động: một mở rộng trên nền của mô hình TAM, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – ĐHQG tp.HCM (), 20(Q4), 24-31 (2017)

Bài báo đăng kỷ yếu hội thảo quốc tế

 1. Thanh Nguyen Duy, Tuan Manh Nguyen, Thi Cao Hao, A Conceptual Framework for IS Project Success, 5th International Conference on Context-Aware Systems and Applications (ICCASA 2016), 24-25/11 (), , 142-154 (2017)
 2. Pham Quoc Trung, Nguyen Duy Thai, An Empirical Investigation of Knowledge Management in Vietnamese SMEs, ICCSA 2017 (), ,  (2017)
 3. Nguyen Thi Duc Nguyen and Huynh Trong Dien, Exploring facilitators for successfully implementing Safety Management System at manufacturing firms in Viet Nam, Proceedings of The 11th South East ASEAN Technical University Consortium Symposium (SEATUC 2017) (), , (2017)
 4. Nguyen Thi Duc Nguyen, Pham Anh Tuan, Le Thi Bao Han, How to overcome the barriers for implementing Lean Manufacturing successfully: In the case of Bosch Viet Nam Company, Proceedings of the 11th South East ASEAN Technical University Consortium Symposium (SEATUC 2017) (), ,  (2017)
 5. Pham Quoc Trung, Huynh Minh Chau, Impact factor on learning achievement and knowledge transfer of students through e-learning system at Bach Khoa University, Vietnam, 2017 International Conference on  Computing Networking and Informatics (ICCNI) (), ,  (2017)
 6. Phạm Quốc Trung, Nguyễn Xuân Điền, IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON LABOR PRODUCTIVITY OF IT EMPLOYEES IN VIETNAM, The 11th Seatuc Symposium (), ,  (2017)
 7. Nguyen, Quang; Tate, Mary; Calvert, Philip; and Aubert, Benoit, Intellectual Capital, Organizational Learning Capability, and ERP Implementation for Strategic Benefit, the 25th European Conference on Information Systems (ECIS) (), , (2017)
 8. Nguyen Thuy Quynh Loan, Vo Thanh Hai, Leadership style, team interaction and project management success in information technology projects: Literature review and research model, The 11th SEATUC Symposium (), , 248 (2017)
 9. Nguyen Thuy Quynh Loan, Ngo Quang Hung, Risks of coffee supply chain in Vietnam, The 11th SEATUC Symposium (), , 249 (2017)
 10. Pham Ngoc Thuy, Nguyen Tran Cam Linh, Second Order construct of firm’s operant resources and linkage to service personal value, customer perceived value and loyalty, The 2nd Internatinal Conference on Business – Leading and Innovating sustainable business development (), , 48-76 (2017)
 11. Pham Quoc Trung, Huynh Vi Khiet, The Impacts of Using SNSs on E-WOM and Knowledge Sharing through Social Capital: An Empirical Study in Vietnam, ICCSA 2017 (), ,  (2017)
 12. Truong Minh Chuong, Nguyen Thanh Tung, The relationship between knowledge management and innovation orientation in small-medium-sized enterprises, The 11th SEATUC symposium 2017 (), , 256 (2017)
 13. Nguyen Tien Dung, Pham Ngoc Tram Anh, Pham Ngoc Thuy, Le Nguyen Hau, The Validity and Applicability of Service – Dominant Orientation Concept in the Package Tour Service in Vietnam, The 11th South East Asian Technology University Consortium Symposium SEATUC  (), , (2017)

Bài báo đăng kỷ yếu hội thảo trong nước  

 1. Nguyễn Thị Thu Hằng, Đỗ Thành Lưu, Bùi Thị Cẩm Loan, Các yếu tô rủi ro trong chuỗi cung ứng may mặc Việt Nam, HN Khoa học và Công nghệ ĐHBK 2017 (), , 115-126 (2017)
 2. Phạm Quốc Trung, Trần Xuân Phúc, Mối quan hệ giữa sự thuận tiện, giá trị cảm nhận và ý định mua lại trong bối cảnh mua sắm trực tuyến tại Việt Nam, Hội nghị khoa học về Hệ thống Thông tin trong Kinh doanh và Quản lý (ISBM17) (), , 61-74 (2017)
 3. Nguyen Thi Duc Nguyen *, Le Phuc Vinh , Nguyen Thanh Hiep  and Huynh Thi Phuong Lan , Perspectives on Supply Chain Quality Management Research, Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 15, Trường Đại Học Bách Khoa (), ,  (2017)
 4. Phạm Tiến Minh, Bùi Huy Hải Bích, Nguyễn Thị Thu Thảo, Tác động của các yếu tố tài chính lên rủi ro hệ thống – Nghiên cứu trong nhóm ngành công nghiệp tại thị trường chứng khoán TP.HCM, Hội nghị Khoa học & Công nghệ lần thứ 15, Trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG HCM, 2017, Hồ Chí Minh – Việt Nam (), , 32-41 (2017)
 5. Nguyễn Tiến Dũng, Lê Nguyễn Hậu, Trần Thị Tuyết, Nguyễn Văn Tuấn, THE EFFECTS OF SOME ORGANIZATIONAL CULTURE COMPONENTS ON FRONTLINER’S COMMITMENT AND CUSTOMER-ORIENTED BEHAVIOR. A study of airport services in Vietnam, Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 17, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG Tp.HCM (), , 42-52 (2017)