Đăng ký hướng thực hiện Đề cương và TTTN HK213

Thân gửi các bạn Sinh viên,

Văn Phòng Khoa Quản Lý Công Nghiệp thông báo tới các bạn sinh viên có nguyện vọng đăng ký môn hai môn Thực tập tốt nghiệp và Đề cương LVTN trong Học kỳ 213 hoàn thành  phiếu đăng ký hướng thực hiện như sau:

 1/ Phiếu đăng ký hướng thực hiện môn Thực tập tốt nghiệp HK 213: >>LINK<<

2/ Phiếu đăng ký hướng thực hiện môn Đề cương LVTN HK 213: >>LINK<<

Các em chú ý: Thời gian hoàn thành hai forms đều kết thúc vào 15/05/2022 – Chủ nhật

Trân trọng ./.