Cuộc gặp gỡ giữa Trường ĐH Bách khoa và đoàn Trường Hochschule Lubeck, Đức.

Vào ngày 20/10/2023, Trường ĐH Bách khoa đã có buổi làm việc với đoàn Trường Hochschule Lubeck, Đức.

Đây là lần đầu tiên Hochschule Lubeck đến trường để tìm hiểu các chương trình/dự án tại Trường ĐHBK và trao đổi về các khả năng hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực Cơ khí và Quản lý Công nghiệp. Hai trường cũng thảo luận việc ký kết Thỏa thuận Hợp tác trong tương lai.

Nguồn: facebook.com/ero.hcmut