Introduction To Sociology

XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG

Mã môn học
IM2023
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
4
Cơ sở
2 (Linh Trung)
Bộ môn
Cơ sở ngành
Giảng viên
Bùi Nhựt Phong, Đỗ Hồng Quân, Trần Phi Phượng

Môn học này nhằm giúp sinh viên hiểu được nội dung, cũng như nắm vững các khái niệm và phạm trù cơ bản của Xã hội học, làm quen với một số chuyên ngành Xã hội học, hiểu về những phương thức mà các nhân tố xã hội ảnh hưởng lên hành vi.

Môn học gồm 3 phần chính:

  • Tìm hiểu khái niệm, đối tượng, chức năng của Xã hội học, khái quát lịch sử hình thành Xã hội học
  • Giới thiệu một số các khái niệm và phạm trù cơ bản của Xã hội học
  • Trình bày một số các chuyên ngành Xã hội học

Môn học này giúp sinh viên hiểu được: Xã hội học là gì? Phân tích mối liên hệ giữa xã hội học và các vấn đề xã hội bằng bảng ma trận xã hội. Sử dụng được bảng matrix xã hội để đo lường mối quan hệ trong nhóm, tổ chức. Xây dựng thái độ học tập chủ động, tự tin trong thể hiện bản thân.