Applied Mathematics in Economics

TOÁN KINH TẾ ỨNG DỤNG

Mã môn học
IM3041
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
2
Cơ sở
2 (Linh Trung)
Bộ môn
Hệ thống thông tin quản lý
Giảng viên
Huỳnh Thị Thu Thanh, Nguyễn Ngọc Bình Phương

Môn học này sẽ ôn tập những kiến thức toán học cần thiết để người học có thể hiểu được những nội dung ứng dụng toán trong chương trình cử nhân Quản lý Công nghiệp. Qua môn học này, người học có thể hiểu và biết cách ứng dụng các kiến thức toán trong việc phân tích và giải quyết các vấn đề thực tế trong lĩnh vực kinh doanh và kinh tế.

Các chủ đề như chiết khấu, lũy tích, phân bổ nợ và những phương pháp khấu hao khác nhau tất cả đều được giải thích bằng các nguyên lý toán học. Một vài chủ đề khác được đề cập là trình bày bằng đồ thị và ứng dụng của đồ thị trong phân tích kinh tế, cách sử dụng các biểu thức đại số và các dạng hàm số cơ bản để giải các bài tập kinh tế. Môn học cũng giới thiệu cách ứng dụng đạo hàm, tích phân cơ bản để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong kinh doanh và kinh tế.

  • Áp dụng hàm tuyến tính (đường thẳng) trong kinh doanh và kinh tế
  • Áp dụng các hàm phi tuyến (hàm bậc hai, hàm mũ, hàm lô-ga-rít) trong kinh doanh và kinh tế
  • Áp dụng hệ phương trình tuyến tính trong kinh doanh và kinh tế
  • Tính toán giá trị tối ưu của một hàm tuyến tính có nhiều ràng buộc tuyến tính
  • Giải quyết các bài toán liên quan đến đầu tư (toán tài chính)
  • Áp dụng đạo hàm trong kinh doanh và kinh tế
  • Áp dụng tích phân trong kinh doanh và kinh tế
  • Áp dụng đạo hàm riêng (hàm nhiều biến) trong kinh doanh và kinh tế

Môn học này sẽ ôn tập những kiến thức toán học cần thiết để người học có thể hiểu được những nội dung ứng dụng toán trong chương trình cử nhân Quản lý Công nghiệp.