TIẾP THỊ GIỮA CÁC TỔ CHỨC

Mã môn học
IM3033
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
6
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Tiếp thị - Quản lý
Giảng viên
Dương Thị Ngọc Liên, Tạ Hùng Anh

Tiếp thị công nghiệp hay tiếp thị giữa các tổ chức (B2B Marketing) có đối tượng là các tổ chức,
doanh nghiệp. Về nguyên lý, B2B vẫn giữ nguyên các giá trị cơ bản của Marketing, tuy nhiên trong
cách tiếp cận sẽ có nhiều khác biệt.
Môn học được thiết kế để cung cấp cho sinh viên các nguyên lý và kỹ thuật về tiếp thị giữa các
tổ chức và các phương pháp hiện đại để giải quyết một bài toán marketing hiện đại.

Môn học sẽ tập trung phân tích: khách hàng, sản phẩm, qui trình B2B Marketing, 4P trong B2B,
và các nội dung mới như: Sự hài lòng khách hàng, đòi hỏi của khách hàng, vòng đời khách hàng, và
tiếp thị quan hệ,…
Cụ thể, sau khoá học, các sinh viên có thể:

  • Tích hợp các khái niệm và công cụ tiếp thị
  • Phân biệt tiếp thị cho người tiêu dùng (B2C) và tiếp thị cho các tổ chức (B2B)
  • Hiểu rõ hành vi mua của khách hàng tổ chức
  • Xây dựng chiến lược tiếp thị B2B
  • Phát triển các chiến thuật tiếp thị B2B: sản phẩm, phân phối, giá, truyền thông
  • Tìm hiểu các kỹ thuật bán hàng và quản lý đội ngũ bán hàng
  • Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng

Môn học này giúp sinh viên hiểu được cách hoạt động của máy tính và hiểu được cách các doanh nghiệp sử dụng các hệ thống dựa trên máy tính để tạo lợi thế cạnh tranh.