E-COMMERCE

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Mã môn học
IM3023
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
7
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Hệ thống thông tin quản lý
Giảng viên
Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Phạm Quốc Trung

Mục tiêu của môn học là cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, những mô hình kinh doanh mới, xây dựng kế hoạch kinh doanh mới dựa trên sự phát triển của công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ các nhà quản lý trong công tác xây dựng phát triển công ty trong thời đại mới.

Qua việc truyền tải nội dung môn học bằng cả lý thuyết và thực hành, sinh viên sẽ hiểu các mô hình và thể hiện của thương mại điện tử, các tác động lên tổ chức, ngành công nghiệp, các vấn đề chính – pháp lý, hạ tầng kỹ thuật và cung cấp giải pháp – trong các chiến lược phát triển thương mại điện tử. Các giải pháp công nghệ trong việc xây dựng các ứng dụng thương mại điện tử.

  • Hiểu rõ khái niệm của thương mại điện tử
  • Hiểu rõ các mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử
  • Ứng dụng cơ sở hạ tầng trong thương mại điện tử
  • Ứng dụng pháp lý trong thương mại điện tử
  • Triển khai & quản lý hoạt động thương mại điện tử

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, những mô hình kinh doanh mới, xây dựng kế hoạch kinh doanh mới dựa trên sự phát triển của công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ các nhà quản lý trong công tác xây dựng phát triển công ty trong thời đại mới.