THUẾ

Mã môn học
IM4015
Số tiết
Số tín chỉ
2
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
6
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Tài chính
Giảng viên
Võ Thị Thanh Nhàn

Môn Thuế ứng dụng lý thuyết kinh tế học vi mô, vĩ mô, lý thuyết tài chính, kế toán và luật để nghiên cứu chính sách thuế. Môn học giúp cho SV hiểu bản chất và những ảnh hưởng của chính sách thuế đến doanh nghiệp/cá nhân, từ đó, có những quyết định kinh doanh/đầu tư phù hợp với chính sách thuế.

Môn học gồm 2 phần chính: (1) Tổng quan về thuế và (2) Hệ thống thuế Việt Nam hiện hành. Phần (1) giới thiệu cho SV những vần đề lý thuyết về thuế: nguồn gốc, bản chất, tác dụng/ảnh hưởng của thuế trong nền kinh tế thị trường, các tiêu chuẩn/nguyên tắc đánh giá một hệ thống thuế tốt, các yếu tố chủ yếu cấu thành sắc thuế. Phần này giúp người học có cơ sở lý luận để tìm hiểu chính sách thuế trên thực tiễn; Phần (2) giới thiệu cho SV hệ thống thuế Việt Nam hiện nay (gồm nhiều loại thuế) biết cụ thể từng loại thuế liên quan đến doanh nghiệp/cá nhân.

  • Giải thích vai trò của hệ thống thuế trong xã hội
  • Tính toán nghĩa vụ thuế và quyền lợi thuế
  • Áp dụng chính sách thuế trong tổ chức

Môn học giúp cho SV hiểu bản chất và những ảnh hưởng của chính sách thuế đến doanh nghiệp/cá nhân, từ đó, có những quyết định kinh doanh/đầu tư phù hợp với chính sách thuế.