TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Mã môn học
IM3065
Số tiết
45
Số tín chỉ
2
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
6
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Tài chính
Giảng viên
Hàng Lê Cẩm Phương, Nguyễn Thu Hiền, Phạm Tiến Minh

Môn học này giúp sinh viên thấy được các cơ hội, lợi ích và chi phí cũng như những rủi ro của môi
trường kinh doanh quốc tế đối với hoạt động quản trị tài chính của công ty, cũng như bàn luận các
chính sách quản trị các rủi ro nhằm tận dụng các cơ hội và lợi ích cũng như hạn chế tối đa các chi
phí trong kinh doanh quốc tế.

Môn học này đòi hỏi sự tham gia tích cực của sinh viên, không chỉ thông qua đọc sách và nghe
giảng, sinh viên phải sử dụng hiệu quả tài liệu cung cấp, đặt câu hỏi với giảng viên và bạn học. 
Thường xuyên làm các bài tập cuối chương để hiểu rõ chủ đề môn học. Dùng các lý thuyết để liên
tưởng và giải thích các vấn đề kinh tế xung quanh. Đọc báo thường xuyên về các chủ đề kinh tế
cũng như những vấn đề xã hội đang diễn ra và liên hệ với các kiến thức tài chính của môn học.

Kết thúc môn học, bạn sẽ: 

  • Hiểu các khái niệm và tầm quan trọng của tài chính quốc tế
  • Hiểu các khái niệm về tỷ giá hối đoái
  • Hiểu các khái niệm về thanh toán quốc tế và cán cân thương mại.
  • Giải thích các điều kiện cân bằng quốc tế
  • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá
  • Trình bày về quản trị rủi ro
  • Trình bày các dịch vụ ngoại hối phái sinh trong quản trị rủi ro tỷ giá
  • Trình bày về tài trợ quốc tế

Môn học này giúp sinh viên hiểu được cách hoạt động của máy tính và hiểu được cách các doanh nghiệp sử dụng các hệ thống dựa trên máy tính để tạo lợi thế cạnh tranh.