CORPORATE FINANCE

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Mã môn học
IM3005
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
5
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Tài chính
Giảng viên
Dương Như Hùng, Hàng Lê Cẩm Phương, Nguyễn Thu Hiền, Phạm Tiến Minh

Môn học này giúp sinh viên hiểu được cách hoạt động của máy tính và hiểu được cách các doanh nghiệp sử dụng các hệ thống dựa trên máy tính để tạo lợi thế cạnh tranh. Sinh viên sẽ có thể nhận biết các bộ phận cấu thành máy tính và khai thác các tính năng của máy tính phục vụ cho nhu cầu học tập và làm việc. Ngoài ra, môn học bổ sung một số kỹ năng Microsoft Office giúp sinh viên thao tác tốt hơn với gói phần mềm này.

Môn học được tổ chức thành hai phần học song song nhau – lý thuyết trên lớp và thực hành tại phòng mô phỏng. Phần lý thuyết sẽ cung cấp các khái niệm, mô tả về các vấn đề liên quan đến máy tính như phần cứng, phần mềm, mạng, cơ sở dữ liệu. Phần thực hành chú trọng vào việc sử dụng các phần mềm ứng dụng như soạn thảo văn bản bằng Word, tạo lập bảng tính bằng Excel, quản trị cơ sở dữ liệu bằng Access, soạn bài thuyết trình bằng PowerPoint.

  • Hiểu các thuật ngữ: máy tính và hệ thống thông tin dựa trên máy tính
  • Hiểu các thuật ngữ: phần cứng, phần mềm
  • Soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word
  • Soạn bài thuyết trình bằng Microsoft PowerPoint
  • Hiểu các thuật ngữ: network, Internet và World Wide Web
  • Hiểu thuật ngữ cơ sở dữ liệu và nhận diện các nguyên tắc thiết kế cơ sở dữ liệu
  • Tạo lập bảng tính bằng Microsoft Excel
  • Quản trị cơ sở dữ liệu bằng Microsoft Access

Môn học này giúp sinh viên hiểu được cách hoạt động của máy tính và hiểu được cách các doanh nghiệp sử dụng các hệ thống dựa trên máy tính để tạo lợi thế cạnh tranh.