QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

Mã môn học
IM4013
Số tiết
45
Số tín chỉ
2
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
7
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Giảng viên
Hứa Kiều Phương Mai, Huỳnh Thị Minh Châu, Lê Thị Thanh Xuân

Môn học giới thiệu các khái niệm hiện đại về kinh doanh quốc tế, những cơ hội cũng như thách thức trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay. Môn học được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức về sự khác biệt nổi bật giữa kinh doanh nội địa và kinh doanh quốc tế để có những điều chỉnh thích hợp cho từng thị trường ở các quốc gia khác nhau. Bên cạnh đó, sinh viên phải nhận diện được các vấn đề thời sự xã hội trong nước và quốc tế cũng như sự đa dạng văn hóa trong doanh nghiệp để thích nghi trước các môi trường làm việc khác nhau.

Kinh doanh quốc tế cung cấp cho sinh viên có cái nhìn tổng quát về môi trường kinh doanh quốc tế. Môn học cung cấp những kiến thức và hiểu biết nhất định về môi trường cũng như hoạt động kinh doanh quốc tế cho học viên trong xu hướng hội nhập kinh tế hiện nay.

  • Phân tích các kiến thức quản trị kinh doanh quốc tế:
  • Hiểu biết và phân tích môi trường xã hội
  • Hiểu, áp dụng và phân tích bối cảnh kinh doanh và doanh nghiệp quốc tế
  • Phân tích ý tưởng kinh doanh và quản trị kinh doanh quốc tế

Môn học được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức về sự khác biệt nổi bật giữa kinh doanh nội địa và kinh doanh quốc tế để có những điều chỉnh thích hợp cho từng thị trường ở các quốc gia khác nhau.