QUẢN TRỊ KINH DOANH CHO KỸ SƯ

Mã môn học
IM3001
Số tiết
60
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
7
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt), 2 (Linh Trung)
Bộ môn
Cơ sở ngành
Giảng viên
Dương Như Hùng, Dương Thị Ngọc Liên, Đường Võ Hùng, Hàng Lê Cẩm Phương, Lại Văn Tài, Lê Hoài Kiều Giang, Mai Thị Mỹ Quyên, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Tiến Minh

Môn học này cung cấp cho sinh viên ngành kỹ thuật một số kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, làm nền tảng để có thể làm việc hiệu quả hơn trong một tổ chức.

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể:

  • Hiểu được vai trò của người kỹ sư trong một đơn vị sản xuất, kinh doanh
  • Mô tả được qui trình ra quyết định của nhà quản lý, vận dụng các mô hình ra quyết định
  • Nhận diện được các công việc chính của bộ phận kế toán, tài chính. Đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp
  • Mô tả được mục đích và hoạt động của quản lý tiếp thị trong doanh nghiệp
  • Nắm được các chức năng cơ bản của quản trị nhân sự và những nguyên tắc khi thiết kế cấu trúc tổ chức
  • Phân loại, mô tả được đặc trưng các hệ thống sản xuất, qui trình quản lý chất lượng của doanh nghiệp
  • Nắm vững nguyên tắc và các bước trong quản lý dự án

Môn học giới thiệu về các loại hình, mục tiêu tồn tại, các chức năng cơ bản của một doanh nghiệp. Nội dung tiếp theo đề cập từng chức năng hay hoạt động cụ thể như quản lý kế toán, tài chính, tiếp thị, nhân sự, sản xuất, chất lượng. Môn học cũng đề cập đến nội dung ra quyết định của nhà quản lý và nội dung quản lý dự án.