PRODUCTION OPERATIONS MANAGEMENT

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Mã môn học
IM3013
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
5
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Quản lý sản xuất và điều hành
Giảng viên
Đường Võ Hùng, Huỳnh Thị Phương Lan, Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Thị Thu Hằng

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý sản xuất và điều hành trong xí nghiệp sản xuất công nghiệp. Môn học giúp cho sinh viên hoạch định, tổ chức và kiểm soát trong sản xuất. Sinh viên có thể hiểu các công tác quản lý sản xuất từ việc thiết kế sản phẩm đến bố trí mặt bằng, hoạch định tổng hợp, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, điều độ sản xuất, quản lý tồn kho… Sinh viên sẽ làm việc trong lĩnh vực quản lý và điều hành sản xuất cho các xí nghiệp công nghiệp

Quản lý sản xuất 2 sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản trong vận hành hệ thống sản xuất thực tế. Nội dung chủ yếu của môn học bao gồm: thiết kế sản phẩm, thiết kế công việc, lựa chọn quy trình sản xuất, hoạch định tổng hợp, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, và điều độ sản xuất,…

  • Nắm được lý thuyết nền tảng trong việc lập kế hoạch sản xuất
  • Hiểu và vận dụng những nguyên tắc trong hoạch định tổng hợp.
  • Điều độ tập đơn hàng,…
  • Lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch nguyên vật liệu, quản lý và vận hành hệ thống kho trong các xí nghiệp sản xuất công nghiệp
  • Tự tin làm việc trong các hệ thống sản xuất trong thực tế

Môn học này giúp sinh viên hiểu được cách hoạt động của máy tính và hiểu được cách các doanh nghiệp sử dụng các hệ thống dựa trên máy tính để tạo lợi thế cạnh tranh.