HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Mã môn học
IM3055
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
5
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Tiếp thị - Quản lý
Giảng viên
Dương Thị Ngọc Liên, Huỳnh Thị Minh Châu, Lê Thị Thanh Xuân

Môn học nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng quản trị nguồn nhân lực cần thiết cho các nhà quản trị.

Rèn luyện kỹ năng thực hành trong các vấn đề: phân tích công việc, hoạch định nguồn nhân lực, tuyển mộ, chọn lựa, định hướng nhân viên mới, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển nghề nghiệp, đánh giá kết quả công việc, cách thức trả công lao động, động viên, khuyến khích nhân viên, cách thức duy trì lực lượng lao động trong doanh nghiệp, và tìm hiểu các mối tương quan nhân sự trong một doanh nghiệp.
Hướng dẫn cách khảo sát, phân tích hiện trạng và các khó khăn đang tồn tại khi thực hiện công tác quản trị nguồn nhân lực và biết cách định hướng các biện pháp hoàn thiện.

  • Nhận diện vai trò của quản trị nguồn nhân lực (NNL) trong tổ chức
  • Minh họa sự ảnh hưởng của các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài và bên trong đến hiện trạng hoạt động của công tác quản trị NNL trong một tổ chức
  • Giải thích cách phân tích hiện trạng của công tác quản trị NNL trong một tổ chức
  • Khái quát hóa về phân tích công việc
  • Khái quát hóa về Hoạch định NNL
  • Nhận diện các hiện tượng và biết cách thực hành các hoạt động nhân sự trong một tổ chức.
  • Áp dụng các Kiến thức và Kỹ năng cần thiết để phân tích và giải quyết các vấn đề nhân sự.
  • Hiểu và vận dụng phù hợp các hoạt động QTNNL trong một tổ chức

Môn học nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng quản trị nguồn nhân lực cần thiết cho các nhà quản trị.