Project Management

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Mã môn học
IM4003
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
7
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Quản lý sản xuất và điều hành
Giảng viên
Nguyễn Hoàng Chí Đức, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Nguyễn Thùy Trang

Để nâng cao kỹ năng quản lý trong môi trường làm việc nhóm, môn học này sẽ trang bị cho người học những kỹ năng quản dự án tổng quát để giúp họ giải quyết các vấn đề xảy ra trong bất kỳ lĩnh vực công việc nào. Người học cũng sẽ đạt được những kinh nghiệm trong việc sử dụng các kỹ thuật quản lý dự án, như là phần mềm MS. Project, để áp dụng cho dự án thực tế.

Nội dung môn học cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong quản lý dự án như phân tích và lựa chọn dự án, hoạch định và lập tiến độ dự án, giám sát và kiểm soát dự án, và các cách tiếp cận giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý dự án. Ngoài ra, môn học cũng giới thiệu các phần mềm MS. Porject nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý dự án.

  • Giới thiệu về dự án và quản lý dự án
  • Khởi đầu dự án
  • Tổ chức dự án và Các vấn đề trong quản lý dự án
  • Hoạch định và lập tiến độ dự án
  • Kiểm soát dự án
  • Kết thúc dự án

Môn học này sẽ trang bị cho người học những kỹ năng quản dự án tổng quát để giúp họ giải quyết các vấn đề xảy ra trong bất kỳ lĩnh vực công việc nào.