MANAGEMENT OF TECHNOLOGY

QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ

Mã môn học
IM3029
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
5
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Quản lý sản xuất và điều hành
Giảng viên
Nguyễn Hoàng Chí Đức, Nguyễn Thị Đức Nguyên, Nguyễn Thị Thu Hằng

Môn học Quản lý công nghệ cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về công nghệ và quá trình quản lý công nghệ có hiệu quả, từ đó có thể đưa ra những biện pháp tác động phù hợp trong quản lý doanh nghiệp, nâng cao khả năng tiếp thu và đổi mới công nghệ. Quản lý công nghệ là toàn bộ kiến thức và kỹ năng, được kết hợp bởi các yếu tố về kỹ thuật, khoa học và quản lý để cho một doanh nghiệp có thể tối đa hóa lợi thế cạnh tranh của nó. Môn học này nhằm giúp hiểu rõ hơn về vai trò và đặc điểm của công nghệ để từ đó có thể quản lý công nghệ một cách hiệu quả hơn.

Nội dung môn học quản lý công nghệ có thể chia thành 3 phần chính: (1) nhận thức về công nghệ nhằm giới thiệu những khái niệm ban đầu liên quan đến công nghệ và quản lý công nghệ; những tác động của thay đổi công nghệ đến phát triển kinh tế và những kết quả nhận được cũng như những vấn đề gặp phải khi thay đổi công nghệ; (2) hiểu biết về công nghệ qua những nội dung liên quan giữa công nghệ và sản xuất, công nghệ tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp cũng như hiểu rõ về vòng đời và các thành phần cơ bản của công nghệ; (3) và cuối cùng là tiếp thu công nghệ, nắm được thế nào là công nghệ phù hợp, các loại năng lực công nghệ mà doanh nghiệp cần có, cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến vai trò của chuyển giao công nghệ trong chiến lược phát triển, nâng cao trình độ công nghệ ở góc độ công ty cũng như quốc gia, và các vấn đề về quan trọng cần quan tâm khi tiến hành chuyển giao công nghệ tại doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực và trình độ công nghệ của mình.

  • Khái quát hóa các khái niệm, các vấn đề cần quan tâm liên quan quản lý công nghệ.
  • Làm sáng tỏ ảnh hưởng của thay đổi công nghệ đến hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp.
  • Làm sáng tỏ thay đổi công nghệ trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
  • Khái quát hóa sự thay đổi công nghệ và các giai đoạn trong vòng đời công nghệ.
  • Diễn giải các thành phần cơ bản của công nghệ trong hoạt động của doanh nghiệp.
  • Diễn giải các loại năng lực công nghệ nhằm tạo đòn bẩy cho cạnh tranh trong doanh nghiệp.
  • Giải thích thế nào là một công nghệ phù hợp, và các tiêu chuẩn ra quyết định lựa chọn công nghệ phù hợp cho doanh nghiệp.
  • Nhận diện các vấn đề trong hoạt động CGCN.

Môn học Quản lý công nghệ cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về công nghệ và quá trình quản lý công nghệ có hiệu quả, từ đó có thể đưa ra những biện pháp tác động phù hợp trong quản lý doanh nghiệp