Supply Chain Management

QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Mã môn học
IM3021
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
6
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Quản lý sản xuất và điều hành
Giảng viên
Đường Võ Hùng, Nguyễn Thị Đức Nguyên

Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng, các công cụ cơ bản để học viên có thể làm việc trong lĩnh vực cung ứng như hoạch định, vận hành hệ thống chuỗi cung ứng, cũng như kiểm tra hiệu quả của hệ thống.

Học viên sẽ được học các kiến thức liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng, thành phần cơ bản trong cấu trúc chuỗi cung ứng như chiến lược phân phối, hợp đồng cung ứng, liên minh chiến lược, chiến lược mua và gia công ngoài, giá trị thông tin, cũng như sự tích hợp trong chuỗi cung ứng, học viên có thể hoạch định, vận hành hệ thống chuỗi cung ứng, kiểm tra hiệu quả của hệ thống. Ngoài ra, môn học còn cung cấp một số trò chơi mô phỏng để nâng cao nhận thức của học viên về lĩnh vực này.

  • Khái quát hóa về chuỗi cung ứng
  • Ứng dụng giá trị của thông tin và tích hợp chuỗi cung ứng
  • Phân tích bài toán lựa chọn địa điểm và Chiến lược phân phối
  • Phân tích hợp đồng cung ứng và liên minh chiến lược
  • Phân tích chiến lược mua và thuê ngoài
  • Phân tích về quản lý rủi ro và cung ứng toàn cầu.
  • Xây dựng kế hoạch chuỗi cung ứng.
  • Phân tích về đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng.
  • Áp dụng kiến thức môn học để thực hiện bài tập nhóm

Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng, các công cụ cơ bản để học viên có thể làm việc trong lĩnh vực cung ứng như hoạch định, vận hành hệ thống chuỗi cung ứng, cũng như kiểm tra hiệu quả của hệ thống.