Strategic Management

QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC

Mã môn học
IM3059
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
6
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Tiếp thị - Quản lý
Giảng viên
Dương Thị Ngọc Liên, Hà Văn Hiệp, Huỳnh Thị Minh Châu, Lại Văn Tài, Lê Thị Thanh Xuân

Quản lý chiến lược hướng tới mục tiêu phát triển doanh nghiệp/tổ chức trong dài hạn và trả lời được câu hỏi: Làm thế nào để tạo dựng và duy trì được vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Môn học cung cấp các phương pháp phát triển tư duy chiến lược và tầm nhìn dài hạn cho các nhà quản lý, giúp các nhà quản lý định rõ hướng đi chiến lược phù hợp cho hoạt động kinh doanh của mình và quản lý nó một cách hiệu quả.

 

Mối quan tâm hàng đầu của Quản lý Chất lượng là việc nhận biết được xu hướng tác động của môi trường bên ngoài (cơ hội, nguy cơ) và môi trường bên trong (điểm mạnh / yếu) của doanh nghiệp, từ đó xây dựng các giải pháp chiến lược thích hợp, các chương trình hành động để triển khai chiến lược có hiệu quả, đồng thời kiểm soát tiến trình thực hiện chiến lược nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. Các bài tập tình huống sẽ đặt học viên vào vị trí của những nhà quản lý trên thực tế để sinh viên thực hành, phát triển kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề trong những tình huống cụ thể. Qua đó, sinh viên sẽ tăng hiểu biết về các ngành công nghiệp một cách hệ thống có phương pháp, cũng như học được những kỹ năng thu thập và phân tích thông tin…

 

  • Nhận diện những cơ sở hình thành chiến lược và quản lý chiến lược
  • Xác định sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu chiến lược
  • Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài của doanh nghiệp nhằm nhận diện các yếu tố cơ hội nguy cơ chiến lược
  • Phân tích môi trường kinh doanh bên trong của doanh nghiệp nhằm nhận diện các điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp
  • Cách tổ chức, triển khai chiến lược và những hoạt động kiểm soát hiệu quả
  • Kết hợp các yếu tố môi trường kinh doanh bên trong và bên ngoài hình thành các phương án chiến lược
  • Chứng minh Triển khai chiến lược
  • Chứng minh Đánh giá và kiểm soát chiến lược

Môn học cung cấp các phương pháp phát triển tư duy chiến lược và tầm nhìn dài hạn cho các nhà quản lý, giúp các nhà quản lý định rõ hướng đi chiến lược phù hợp cho hoạt động kinh doanh của mình và quản lý nó một cách hiệu quả.