QUALITY MANAGEMENT

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Mã môn học
IM3063
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
6
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Quản lý sản xuất và điều hành
Giảng viên
Bành Thị Uyên Uyên, Huỳnh Bảo Tuân, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

Môn học giới thiệu các khái niệm, triết lývà một số công cụ/kỹ thuật của quản lý chất lượng. Qua môn học này, người học hiểu được các quan điểm mới về quản lý chất lượng và vận dụng một số công cụ, kỹ thuật trong quản lý chất lượng để thực hiện cải tiến chất lượng trong các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ.

Nội dung môn học này sẽ giới thiệu những khái niệm cơ bản về chất lượng, quản lý chất lượng, các hệ thống quản lý chất lượng và cung cấp một số công cụ, kỹ thuật trong quản lý chất lượng để thực hiện cải tiến chất lượng trong các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ.

  • Nhận diện những nền tảng về chất lượng
  • Mổ xẻ chi phí chất lượng và nhận diện những vấn đề liên quan đến chi phí chất lượng
  • Áp dụng các công cụ thống kê trong kiểm soát quá trình
  • Phân tích việc kiểm tra và đánh giá chất lượng
  • Phân tích các hệ thống quản lý chất lượng
  • Phân tích việc triển khai chức năng chất lượng
  • Phân tích so sánh đối chuẩn – Benchmarking
  • Mổ xẻ chất lượng trong dịch vụ

Môn học giới thiệu các khái niệm, triết lývà một số công cụ/kỹ thuật của quản lý chất lượng.