Maintenance Management

QUẢN LÝ BẢO TRÌ

Mã môn học
IM3035
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp
Học kỳ
7
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Quản lý sản xuất và điều hành
Giảng viên
Đường Võ Hùng, Nguyễn Kim Anh

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý và lập kế hoạch bảo trì cho máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất trong xí nghiệp sản xuất công nghiệp. Đặc biệt, môn học cung cấp khái niệm nền tảng về bảo trì năng suất đồng bộ, môn học giúp cho sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo trì trong vận hành, phân tích chi phí lợi ích của các kế hoạch bảo trì trong kế hoạch sản xuất tổng thể của công ty…, với lượng kiến thức cung cấp, Sinh viên có thể làm việc trong bộ phận quản lý bảo trì tại các xí nghiệp sản xuất công nghiệp.

Để đạt mục tiêu cung cấp kiến thức về quản lý và lập kế hoạch bảo trì, môn học Quản lý bảo trì bảo gồm nội dung chủ yếu như sau: tầm quan trọng và lợi ích của bảo trì, xây dựng chương trình bảo trì chẩn đoán, chương trình bảo trì định kỳ, hoạch định và triển khai bảo trì năng suất đồng bộ, các chính sách và phương pháp bảo trì hiện đại,…

  • Khái quát hóa về quản lý bảo trì
  • Phân tích về bảo trì chẩn đoán
  • Phân tích về bảo trì định kỳ
  • Khái quát hóa bảo trì năng suất đồng bộ
  • Phân tích về Bảo trì đồng bộ theo quan điểm của sản xuất
  • Giải thích về những nguyên tắc thực hiện TPM.
  • Phân tích về vai trò của 5S trong TPM.

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý và lập kế hoạch bảo trì cho máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất trong xí nghiệp sản xuất công nghiệp. Đặc biệt, môn học cung cấp khái niệm nền tảng về bảo trì năng suất đồng bộ, môn học giúp cho sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo trì trong vận hành, phân tích chi phí lợi ích của các kế hoạch bảo trì trong kế hoạch sản xuất tổng thể của công ty…