Research Methods For Business

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH

Mã môn học
IM4001
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
7
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Tiếp thị - Quản lý
Giảng viên
Lại Huy Hùng, Lê Nguyễn Hậu, Nguyễn Văn Tuấn

Mục tiêu chính của môn học nhằm (1) Chỉ ra bản chất, loại và các kỹ thuật khác nhau để tiến hành nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực kinh doanh; (2) Giúp sinh viên hiểu được mối liên hệ giữa nghiên cứu kinh doanh và việc ra các quyết định quản lý; và (3) xây dựng nền tảng cho việc thực hiện luận văn sau này.

Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức/ kỹ năng về phương pháp thiết kế và triển khai một dự án nghiên cứu kinh doanh: thu thập, chọn mẫu, đo lường, xử lý, phân tích và diễn giải ý nghĩa các dữ liệu, sau cùng là báo cáo kết quả. Từ đó, cung cấp các thông tin cần thiết cho các nhà quản lý ra quyết định về kinh doanh. Môn học sẽ chú trọng phần nghiên cứu định lượng.

  • Diễn giải rõ ràng vấn đề cần nghiên cứu
  • Xây dựng đề cương nghiên cứu
  • Tiến hành nghiên cứu theo các phương pháp tiếp cận khoa học
  • Giải thích và ứng dụng các thang đo đo lường, độ tin cậy và độ giá trị
  • Tiến hành phân tích dữ liệu và diễn dịch kết quả nghiên cứu
  • Xây dựng báo cáo nghiên cứu theo một định dạng thích hợp

Môn học giúp sinh viên hiểu được mối liên hệ giữa nghiên cứu kinh doanh và việc ra các quyết định quản lý; Xây dựng nền tảng cho việc thực hiện luận văn sau này.