Quantitative Methods

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

Mã môn học
IM3039
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
5
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt), 2 (Linh Trung)
Bộ môn
Hệ thống thông tin quản lý
Giảng viên
Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Nguyễn Vũ Quang, Phạm Quốc Trung, Võ Thị Ngọc Trân

Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng và kỹ năng cơ bản nhằm trợ giúp cho việc ra quyết định trong quản lý, đặc biệt là trong các quá trình quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và quản lý dự án. Mục tiêu của môn học là để các sinh viên tiếp nhận với những nguyên tắc lý thuyết cùng những phần mềm và kỹ năng ứng dụng. Môn học chú trọng đến việc lập mô hình bài toán và phân tích kết quả.

Nội dung đầu tiên của môn học sẽ giới thiệu cơ sở của lý thuyết ra quyết định. Kế đến, môn học sẽ đề cập đến kiến thức nền tảng của quy hoạch tuyến tính. Các bài toán khác có liên quan đến quy hoạch tuyến tính như bài toán phân công, bài toán vận tải cũng được trình bày. Phần sau của chương trình sẽ cung cấp cho học viên những kỹ thuật quy hoạch khác như quy hoạch nguyên, quy hoạch động và bài toán sơ đồ mạng.

  • Khái quát hóa về phân tích định lượng
  • Áp dụng lý thuyết ra quyết định
  • Áp dụng cây quyết định và lý thuyết độ vị lợi
  • Giải quyết bài toán quy hoạch tuyến tính
  • Giải quyết bài toán đối ngẫu
  • Giải quyết một số bài toán đặc biệt có liên quan đến quy hoạch tuyến tính
  • Giải quyết bài toán quy hoạch nguyên – Quy hoạch động
  • Giải quyết bài toán sơ đồ mạng trong hoạch định dự án

Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng và kỹ năng cơ bản nhằm trợ giúp cho việc ra quyết định trong quản lý, đặc biệt là trong các quá trình quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và quản lý dự án.