Business Simulation

MÔ PHỎNG TRONG KINH DOANH

Mã môn học
IM3011
Số tiết
45
Số tín chỉ
2
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp
Học kỳ
6
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Hệ thống thông tin quản lý
Giảng viên
Nguyễn Ngọc Bình Phương, Trương Minh Chương

Môn học này cung cấp cho học viên những kiến thức và công cụ để xây dựng mô hình cho các hệ thống kinh doanh và khảo sát dạng thức hành vi của các biến số trong hệ thống nhằm nâng cao chất lượng của các quyết định.

Môn học được tổ chức thành hai phần chính: mô phỏng rời rạc theo sự kiện và mô phỏng hệ thống liên tục. Trong phần mô phỏng rời rạc, học viên được giới thiệu khái niệm mô phỏng và nguyên tắc mô phỏng bằng tay cũng như mô phỏng trên bảng tính, sau đó được giới thiệu các phần mềm chuyên dụng cho mô phỏng rời rạc như Crystall Ball. Học viên sẽ được thực hành ứng dụng mô phỏng trong một số bài toán kinh doanh như quản lý vận hành, tài chính, tiếp thị,… Trong phần mô phỏng hệ thống liên tục, người học được giới thiệu về tư duy hệ thống và các công cụ để hỗ trợ cho tư duy hệ thống, trong đó có mô hình hóa hệ thống liên tục. Phần mềm Vensim được dùng để minh họa và ứng dụng.

  • Diễn giải thuật ngữ mô phỏng kinh doanh
  • Diễn giải vai trò của xác suất và thống kê trong mô phỏng
  • Diễn giải các khái niệm cơ bản và các cách tiếp cận để thực hiện mô phỏng trên bảng tính
  • Nhận diện một số ứng dụng của mô phỏng rời rạc
  • Diễn giải hệ thống phức và tự duy hệ thống
  • Diễn giải mối quan hệ giữa cấu trúc và hành vi của hệ thống
  • Sử dụng giản đồ nhân quả để biểu diễn cấu trúc phản hồi của hệ thống
  • Diễn giải khái niệm kho và dòng (giản đồ cấu trúc)
  • Diễn giải quá trình lập mô hình với mô phỏng liên tục

Môn học này cung cấp cho học viên những kiến thức và công cụ để xây dựng mô hình cho các hệ thống kinh doanh và khảo sát dạng thức hành vi của các biến số trong hệ thống nhằm nâng cao chất lượng của các quyết định.