BUSINESS LAW

LUẬT KINH DOANH

Mã môn học
IM2025
Số tiết
45
Số tín chỉ
2
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
5
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Tiếp thị - Quản lý
Giảng viên
Từ Thanh Thảo

Môn Luật kinh doanh nhằm cung cấp cho sinh viên cơ sở lý luận và pháp lý về các loại hình doanh nghiệp, về việc kí kết và thực hiện hợp đồng nói chung và trong lĩnh vực thương mại nói riêng. Từ đó giúp sinh viên sau khi ra trường có thể thành lập doanh nghiệp để kinh doanh .

Môn Luật kinh doanh nhằm cung cấp cho sinh viên cơ sở lý luận và pháp lý về các loại hình doanh nghiệp, về việc kí kết và thực hiện hợp đồng nói chung và trong lĩnh vực thương mại nói riêng. Từ đó giúp sinh viên sau khi ra trường có thể thành lập doanh nghiệp để kinh doanh.

  • Xác định cơ sở pháp lý của doanh nghiệp, cách phân loại, hình thành và quản lý doanh nghiệp
  • Mô tả về công ty cổ phần
  • Diễn giải hợp đồng thương mại
  • Phân tích hợp đồng thương mại
  • Giải thích về phá sản và quy trình phá sản

Môn học cung cấp cho sinh viên cơ sở lý luận và pháp lý về các loại hình doanh nghiệp, về việc kí kết và thực hiện hợp đồng nói chung và trong lĩnh vực thương mại nói riêng. Từ đó giúp sinh viên sau khi ra trường có thể thành lập doanh nghiệp để kinh doanh.