PROJECT DESIGN AND ANALYSIS

LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN

Mã môn học
IM3079
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
5
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Hệ thống thông tin quản lý
Giảng viên
Hà Văn Hiệp, Trương Minh Chương

Lập và Phân tích dự án đầu tư là môn học mang tính tổng hợp và thực tiễn cao dành cho sinh viên năm cuối. Môn học này giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học ở những môn quản lý chức năng, xây dựng kế hoạch, trực tiếp tham gia soạn thảo một số phần của dự án tiền khả thi và khả thi.
Mục tiêu của môn học là để các sinh viên tiếp cận với những nguyên tắc lý thuyết cùng những ứng dụng thực tế của thẩm định dự án. Khi kết thúc môn học, các sinh viên sẽ có được kiến thức và các kỹ năng cần thiết để thực hiện thẩm định và ra quyết định về tài chính, rủi ro, kinh tế và xã hội đối với các dự án phát triển.

Môn học được thiết kế thành ba phần chính. Trong đó phần 1 sẽ đề cập đến các yêu cầu cần phải có và các cách thu thập thông tin để hình thành lên một bản dự án. Trong phần 2 sẽ bàn về các kỹ thuật khác nhau của việc thẩm định dự án về khía cạnh kinh tế, xã hội cũng như các vấn đề cần phải xem xét về tính khả thi về mặt thị trường, tổ chức và nhân sự của dự án. Trong phần 3 sẽ bàn đến các yêu cầu khi phân tích và tham gia việc chào thầu. Trong phần này các nội dung yêu cầu của việc soạn thảo và tập hợp hồ sơ thầu cũng sẽ được xem xét.

  • Các yêu cầu của việc thiết lập một dự án đầu tư
  • Các hiểu biết vế cách thức và các tiêu chí khác nhau dùng để đánh giá dự án
  • Kỹ năng thu thập thông tin dùng trong soạn thảo và phân tích dự án
  • Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình một đề án
  • Kỹ năng về chuẩn bị một hồ sơ dự thầu

Mục tiêu của môn học là để các sinh viên tiếp cận với những nguyên tắc lý thuyết cùng những ứng dụng thực tế của thẩm định dự án.